Bāriņtiesu adreses

Drukāt
Vidzemes reģions

Bāriņtiesas nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasta adrese
Alūksnes novada bāriņtiesa (Alūksne, Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemeru pagasti) Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV - 4301 64 323 129 barintiesa@aluksne.lv
Amatas novada bāriņtiesa (Amata, Nītaure, Zaube, Skujene) Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas novads, LV - 4141 64 116 025 amata.barintiesa@inbox.lv
Apes novada bāriņtiesa (Ape, Gaujiena, Trapene, Vireši) Tirgus iela 5, Ape, Apes novads, LV - 4337 64 307 214; 27 869 577 ape.tiesa@ape.lv
Beverīnas novada bāriņtiesa (Kauguri, Brenguļi, Trikāta) Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV - 4731 64 707 256 barintiesa@beverina.lv
Burtnieku novada bāriņtiesa (Burtnieku, Vecates , Matīšu, Ēveles, Rencēnu, Valmieras pagasti) Viestura laukumā 2A, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. LV-4219 64 223 275 barintiesa@burtniekunovads.lv
Cesvaines novada bāriņtiesa Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871 64 852 031 barintiesa@cesvaine.lv
Cēsu novada bāriņtiesa (Cēsis un Vaives pagasts) Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV–4101 64 127 744; 64 127 891 info.barintiesa@cesis.lv 
Ērgļu novada bāriņtiesa (Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagasti) Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840 64 871 453 barintiesa@ergli.lv
Gulbenes novada bāriņtiesa (Gulbene, Jaungulbenes, Daukstu, Līgo, Lejasciema, Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu, Galgauskas, Lizuma, Tirzas, Druvienas, Rankas pagasti) Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 64 473 238 barintiesa@gulbene.lv
Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa (Jaunpiebalgas, Zosēnu pagasti) Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV - 4125 64 107 899 rita.lekse@jaunpiebalga.lv
Kocēnu novada bāriņtiesa (Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna pagasti) Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV - 4220 27 891 660; 64 207 684; 64 207 692 barintiesa@kocenunovads.lv
Līgatnes novada bāriņtiesa Nītaures iela-6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV - 4108 64 155 640; 64 155 451 barintiesa@ligatne.lv
Lubānas novada bāriņtiesa (Lubāna un Indrānu pagasts) Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 64 820 920 barintiesa@lubana.lv 
Madonas novada bāriņtiesa (Madona, Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagasti) Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV - 4801 64 807 295 barintiesa.novads@madona.lv
Mazsalacas novada bāriņtiesa (Mazsalacas pilsēta; Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagasts) Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV - 4215 25 616 064; 20 268 513 barintiesa@mazsalacasnovads.lv 
Naukšēnu novada bāriņtiesa (Naukšēnu, Ķoņu pagasti) „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV - 4244 64 250 902; 64 263 779 barintiesa@naukseni.lv 
Pārgaujas novada bāriņtiesa (Raiskums, Stalbe, Straupe) „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4146 22 026 520 barintiesa@pargaujasnovads.lv
Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa (Liepas, Mārsnēnu pagasti) Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV - 4128 64 107 305 liepa@priekulunovads.lv
Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa (Priekuļu un Veselavas pagasti) Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV - 4126 64 107 869 Inita.jansone@priekulunovads.lv
Raunas novada bāriņtiesa (Raunas un Drustu pagasti) Valmieras iela 1, Rauna, Raunas novads, LV - 4131 64 177 476 barintiesa@rauna.lv
Rūjienas novada bāriņtiesa (Rūjiena, Vilpulkas, Ipiķu, Jeru, Lodes pagasti) Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240 64 263 447 rujiena@rujiena.lv 
Smiltenes novada bāriņtiesa (Smiltene, Variņu, Palsmanes, Grundzāles, Bilskas, Launkalnes, Brantu, Blomes, Smiltenes pagasti) Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV - 4729 64 707 574 barintiesa@smiltene.lv
Strenču novada bāriņtiesa (Strenču, Sedas pilsētas un Plāņu un Jērcēnu pagasti) Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV - 4730 64 715 632 barintiesa@strencunovads.lv
Valmieras bāriņtiesa Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201 64 207 159; 64 207 179 barintiesa@valmiera.lv
Valkas novada bāriņtiesa (Valka, Ērģemes, Valkas, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas pagasti) Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV - 4701 64 725 933 barintiesa@valka.lv
Varakļānu novada bāriņtiesa (Varakļāni, Varakļānu un Murmastienes pagasts) Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV - 4838 64 860 841 barintiesa@varaklani.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa (Dzērbene, Ineši, Kaive, Taurene un Vecpiebalga) „Norkalni”-2, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 64 172 018 barintiesa@vecpiebalga.lv; taurene@vecpiebalga.lv
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.02.2019