Noderīga informācija

25.05.2020

Psihologu sertifikācijas padome (turpmāk – padome) informē, ka 2018. gada 1. janvārī spēkā stājies Psihologu likums (turpmāk – likums), kas reglamentē psihologu profesionālo darbību, noteic psihologu reģistrāciju Psihologu reģistrā un psihologu sertifikāciju izvēlētajā profesionālā darbības jomā.

20.04.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi informāciju par plānotajām pārbaudēm bāriņtiesās 2019. gadā un biežāk konstatētajām nepilnībām bāriņtiesu darbībā.

Lai iepazītos ar informāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

12.09.2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 984 "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību", publicējam minētās programmas paraugu.

Ar programmas paraugu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

30.07.2019

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2019. gada 28. un 29. augustā  (reģistrācija no 8:30 – 9:30) organizē divu dienu semināru bāriņtiesu darbiniekiem par tēmām:

1)      Dzimumnoziegumi un darbs ar personām, kas to veikuši

(Valsts probācijas dienesta pārstāvji S .Jakuševa, J. Zārdiņš, I. Sviķe)

2)      Bāriņtiesu loma starpinstitūciju sanāksmēs par personām, kas veikušas dzimumnoziegumus (Valsts probācijas dienesta pārstāvji S. Jakuševa, J. Zārdiņš, I. Sviķe)

3)       Bāriņtiesas loma administratīvajā procesā* (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese  un profesore Jautrīte Briede)

 

24.11.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) 2017. gada 10. novembrī organizēja ikgadējo reģionālo bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināru (turpmāk – seminārs). Seminārs tika organizēts Rīgā, Valsts ieņēmumu dienesta telpās, nodrošinot tā translēšanu tiešsaistē uz reģioniem - Daugavpilī, Valmierā un Kuldīgā.

 

Lai iepazītos ar seminārā izmantotajām prezentācijām un uzzinātu detalizētāku informāciju par pasākuma norisi un vērtējumu, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

29.08.2017

Informējam, ka šī gada 30. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” (turpmāk - Noteikumi), kas nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" paraugu un minētās veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 

10.10.2017

Ņemot vērā pēdējā laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (turpmāk – VBTAI) saņemtās bāriņtiesu vēstules ar lūgumu, gadījumos, kad VBTAI saņemtas privātpersonu sūdzības par bāriņtiesas rīcību konkrētās lietās, kopā ar VBTAI vēstuli ar lūgumu nosūtīt lietas dokumentu kopijas, nosūtīt arī privātpersonu sūdzību, VBTAI sagatavojusi informatīvu materiālu par bāriņtiesu tiesībām iepazīties ar VBTAI saņemto privātpersonu sūdzību saturu.

 

 

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

 

06.10.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi informatīvi metodisko materiālu vecākiem "Strīdu, kas izriet no aizgādības tiesībām, un domstarpību risināšanas kārtība un iespējas".

 

Materiāls domāts galvenokārt vecākiem, taču var būt noderīgs arī speciālistiem.

 

 

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

 

29.08.2017

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments sadarbībā Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājis Instrukciju par nepilngadīgo personu intervēšanu pārstāvniecībās ārvalstīs, gadījumos, kad bāriņtiesām nepieciešams  noskaidrot nepilngadīgas personas un/vai tās viesģimeņu/audžuģimeņu pārstāvju viedokli, kuras atrodas ārpus Latvijas teritorijas.

 

Aicinām iepazīties ar šo materiālu.

 

05.07.2017

Piedāvājam iepazīties ar apkopotajiem datiem par bāriņtiesu darbu 2014. - 2016. gadā.

 

 

Ar informāciju iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021