Pašvērtējums

08.09.2015Drukāt
Iestādes darbiniekiem noteikto ierobežojumu ievērošanas izvērtējuma veidlapa

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmo daļu, bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, šo iestāžu vadītāji un darbinieki, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, personas, kuras minētajās iestādēs un pasākumos veic brīvprātīgo darbu vai saskaņā ar šīm iestādēm noslēgto vienošanos sniedz pakalpojumu, ir atbildīgas par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.

Kā viens no būtiskiem aspektiem bērnu drošības nodrošināšanā ir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantā noteikto prasību ievērošana attiecībā uz informācijas iegūšanu par darbinieka iepriekšējo darbību, kompetenci un pieredzi, kā arī informācijas pieprasīšana par darbinieka iespējamo sodāmību.

 

Vērtējot bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātus, inspekcija secinājusi, ka izglītības iestādes, ārpusģimenes aprūpes iestādes un citas iestādes, kurās uzturas bērni, ne vienmēr veikušas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasību ievērošanu, tādejādi mazinot risku bērnu drošībai.

 

Līdz ar to, lai iestāde pilnvērtīgi varētu pārliecināties par iestādē strādājošo visu darbinieku atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantā noteiktajām prasībām, inspekcija aicina izglītības iestādes, ārpusģimenes aprūpes iestādes un citas iestādes, kurās uzturas bērni, aizpildīt inspekcijas sagatavoto izvērtējuma veidlapu par darbiniekiem noteikto ierobežojumu ievērošanu.

 

Iestādes darbiniekiem noteikto ierobežojumu ievērošanas izvērtējuma veidlapu lūdzam lejuplādēt pielikumā.


Pievienotie materiāli

 
VeidlapaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021