Normatīvie akti

Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu

pildīšanu

 

Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu

Kartība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kartību un

apmēru

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.10.2017