Bērnu aprūpes iestādes un krīzes centri

Drukāt
Aktuālā informācija par bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm un krīzes centriem

Šeit iespējams iepazīties ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu un krīzes centru sarakstu.

Bērnu aprūpes iestādes (pa reģioniem)

Kurzemes plānošanas reģions

Nr.

Institūcija

Sīkāka informācija

1

Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Liepāja"

www.vsackurzeme.gov.lv

2

Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga”

www.sanselga.lv

3

Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta bērnunams

http://socialaisdienests.liepaja.lv/socialas-institucijas/bernunams/

4

Ventspils novada bērnu nams „Stikli”

http://spdb.superstore.lt/node/419?language=lv

5

Talsu novada Strazdes bērnu nams

http://www.talsi.lv/strazdes-bernu-nams

Zemgales plānošanas reģions

1

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

http://jslp.jelgava.lv/bernu-socialas-aprupes-centrs.html

2

Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte”

http://www.gkcdzeguzite.lv/

3

Biedrība „Centrs Elizabete”

http://sip.jelgava.lv/lv/nvo/aktivo-jelgavas-nvo-saraksts/9/

4

Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi”

http://www.dobele.lv/lv/content/gimenes-atbalsta-centrs-lejasstrazdi

5

Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"

http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=107

6

Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Bērnu nodaļa

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/sociala-joma/socialas-aprupes-un-rehabilitacijas-centri/socialas-aprupes-un-rehabilitacijas-centri/11820/socialas-aprupes-un-rehabilitacijas-centrs-eleja/

7

Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu māja

https://www.sosbernuciemati.lv/lv/46/jelgavas-sos-jauniesu-maja/

8

Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Iecavas SOS jauniešu māja

https://www.sosbernuciemati.lv/lv/46/iecavas-sos-jauniesu-maja/

9

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemats

https://www.sosbernuciemati.lv/lv/46/islices-sos-bernu-ciemats/

Vidzemes plānošanas reģions

1

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"

http://www.grasufonds.lv/

2

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sociala-aizsardziba/gimenes-atbalsta-centrs-saulite

3

Reliģiskās organizācijas "Pestīšanas armija" Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs-internāts

https://skangali.lv/

4

Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs "Zīļuks"

https://www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba1/pasvaldibas_institucijas/iestades1/gimenes_atbalsta_centrs_ziluks/

5

Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”

https://www.facebook.com/bsacgaujiena/

6

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS bērnu ciemats

https://www.sosbernuciemati.lv/lv/46/valmieras-sos-bernu-ciemats/

7

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

http://www.smiltene.lv/iestade

8

Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli”

http://www.liezere.lv/bjaac-ozoli

9

Gulbenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs Litenē

http://www.gulbene.lv/lv/soc-atb/325-bern

Latgales plānošanas reģions

1

Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale" filiāle "Kalkūni"

http://www.vsaclatgale.gov.lv/par-mums/padotibas-iestades/53-kalkuni

2

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”

https://www.1188.lv/katalogs/rehabilitacijas-centrs-5220/musmajas-467951

3

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs

http://www.rezekne.lv/sociala-aprupe/bernu-socialo-pakalpojumu-centrs/

4

Naujenes bērnu nams

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/socialais-darbs-un-veseliba/daugavpils-novada-sociala-aprupe/

5

Daugavpils bērnunams-patversme „Priedīte"

http://www.soclp.lv/daugavpils-pilsetas-domes-socialo-lietu-parvaldes-bernunams-patversme-%E2%80%9Epriedite%E2%80%9D

6

Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams

http://www.silmala.lv/lv/sociala-aprupe/tiskadu-bernu-nams

7

SIA "Bērnu Oāze" struktūrvienība "Mākoņkalns"

http://www.bernuoaze.lv/

8

Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība “Ābeļzieds”

http://spdb.superstore.lt/node/776?language=lv

Rīgas plānošanas reģions

1

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Teika"

http://www.vsacriga.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=54

2

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Pļavnieki"

http://www.vsacriga.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67

3

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Rīga"

http://www.vsacriga.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=66:riga&catid=36:centra-filiales&Itemid=143

4

Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Baldone”

http://www.vsacriga.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=68:balldone&catid=36:centra-filiales&Itemid=90

5

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Apīte”

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=869

6

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Ziemeļi”

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=785

7

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Imanta”

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=849

8

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Vita”

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=848

9

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Pārdaugava”

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=866

10

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvieība "Ezermala"

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=867

11

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs „Zīles”

http://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2014/10/aloja.lv_kontaktinformacija.pdf

12

Irlavas bērnunams - patversme

http://www.tukums.lv/lv/pagasti/irlava/izgltba

13

Ogres novada bērnu nams „Laubere”

http://www.bnlaubere.lv/

14

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/socialais_atbalsts/sociala_atbalsta_sniedzeji/jurmalas_pilsetas_pasvaldibas_iestade_spriditis_/19535-jurmalas-pilsetas-pasvaldibas-iestade-spriditis

15

Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Umurga" Ģimenes atbalsta centrs

http://limbazi.pilseta24.lv/katalogs/info/umurga-bernu-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-centr

Krīzes centri

1

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Krīzes centrs”

http://www.ld.riga.lv/lv/rpbjc_strukt%C5%ABrvien%C4%ABbas.html?elid=799

2

Nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”

https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/socialas_aprupes_iestades1/

3

Nodibinājums “Zantes ģimenes atbalsta centrs”

http://www.zanteberniem.lv/

4

Nodibinājums „Centrs Valdardze”

http://www.centrsvaldardze.lv/?lang=lv

5

Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs ģimenēm

http://www.dobele.lv/lv/content/socialo-pakalpojumu-centrs

6

Ogres novada krīzes centrs "Laipas"

http://www.ogresnovads.lv/lat/sociala_aprupe/sociala_palidziba/?cat=40&page=0&org=206

7

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Ģimenes atbalsta centrs

http://soclp.lv/par-mums-socialie-pakalpojumi-7

8

Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne””

http://www.kc-pasparne.lv/

9

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm "Māras centrs"

http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/krizes-centrs-maras-centrs

10

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

http://www.smiltene.lv/iestade

11

Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs

http://soc-dienests.jekabpils.lv/lv/nodaljasamatitelefoni-21964/gjimenes-atbalsta-centrs-22105

12

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" Centrs bērniem "Paspārne"

https://jurmala.lv/lv/sabiedriba/socialais_atbalsts/sociala_atbalsta_sniedzeji/jurmalas_pilsetas_pasvaldibas_iestade_spriditis_/20249-pi-spriditis-centrs-berniem-pasparne

13

Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles”

http://www.rasasperles.lv/

14

Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”

http://www.krize.lv/gimenes-krizes-centrs-milgravis/

15

Radošo domu un darbu centrs „Svētelis”

http://svetelis.mozello.lv/

16

Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”

http://krizucentrs.lv/

17

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"

http://kraslava.lv/uploads/media/%E2%80%9E_M%C5%ABsm%C4%81jas%E2%80%9D.pdf

18

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs

http://www.preili.lv/page/792

19

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs

http://www.rezekne.lv/sociala-aprupe/bernu-socialo-pakalpojumu-centrs/

20

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”

http://www.livani.lv/page/439

21

Biedrības Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" krīzes centrs

http://atvertiba.lv/lv/par-mums/

22

Biedrība „Centrs Elizabete”

http://sip.jelgava.lv/lv/nvo/aktivo-jelgavas-nvo-saraksts/9/

23

Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Krīzes centrs

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/sociala-joma/socialas-aprupes-un-rehabilitacijas-centri/socialas-aprupes-un-rehabilitacijas-centri/11820/socialas-aprupes-un-rehabilitacijas-centrs-eleja/

24

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs "Saulīte"

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sociala-aizsardziba/gimenes-atbalsta-centrs-saulite

25

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra struktūrvienība Krīzes centrs

http://jslp.jelgava.lv/bernu-socialas-aprupes-centrs.html

26

Aizputes novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Krīzes centrs

http://spdb.superstore.lt/node/829?language=lv

27

Sociālās aprūpes un krīzes centrs “Vīgante”

http://jaunjelgava.lv/index.php/nozares/sociala-un-veselibas-aprupe/socialais-dienests/

28

Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”

http://www.dobele.lv/lv/content/gimenes-atbalsta-centrs-lejasstrazdi

29

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Krīzes centrs “Burtnieks”

http://www.redcross.lv/lv/social/krizes-centrs/

30

Naujenes bērnu nama Mātes un bērna atbalsta centrs “Avotiņi”

http://spdb.superstore.lt/node/743?language=lv

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.10.2020