Ilgstošas sociālās aprūpes iestādes un sociālās rehabilitācijas institūcijas un krīzes centri

15.02.2012

Šeit iespējams iepazīties ar precizētu un aktualizētu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu un krīzes centru sarakstu un iestāžu adresēm. Pielikumā atrodamajā dokumentā atrodama aktuālākā informācija par iestādēs atrodošos bērnu skaitu un vecumu. 

03.07.2013

Centrs „Nodibinājums Dardedze” ar ES Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu sagatavojis metodisko materiālu „Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām,” kas prioritāri noderēs šajās iestādēs strādājošajiem sociālajiem audzinātājiem, sociālajiem darbiniekiem un psihologiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.10.2015