Aktualitātes

14.03.2018Drukāt
Par VBTAI organizēto apmācību novērtējumu

Ievērojot izvirzīto mērķi novērst sistēmisku kļūdu pieļaušanu atsevišķu mērķgrupu apmācību plānošanā, organizēšanā un apmācību kvalitātes nodrošināšanā, kā arī veicinot sadarbību ar bērnu tiesību aizsardzības jomā iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām, informējam, ka apkopojot informāciju par apmācībām personām, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par piemērotām audžuģimeņu pienākumu pildīšanai; apmācībām jau statusu ieguvušām audžuģimenēm un apmācībām potenciālajiem adoptētājiem konstatējams, ka apmācību apmeklētāji apmācības kopumā vērtējuši pozitīvi.

Attiecībā uz problemātiku, aktualizēti šādi jautājumi:

 

-          Attiecībā uz apmācībām, kuras apmeklē personas, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par piemērotām audžuģimeņu pienākumu veikšanai, norādīts, ka vēlams arī turpmāk apmeklēt līdzīgas apmācības; respondenti laika gaitā vēlētos iegūt vēl plašāku informāciju par bērnu audzināšanas metodēm; vēlētos saņemt informāciju krievu valodā; vēlētos mācību materiālus saņemt elektroniski; atsevišķs priekšlikums attiecībā par apmācību norisi izteikts, aicinot apmācības rīkot arī darba dienās vai ne katras brīvdienas; kā apmācību mentorus piesaistīt ģimeni – vīru un sievu.

 

-          Attiecībā uz apmācībām, kurās jau statusu ieguvušās audžuģimenes apguvušas zināšanu pilnveides programmu, respondenti norādījuši, ka vēlētos, lai apmācību organizēšanai tiktu piesaistīts speciālists, kurš dalītos ieteikumos attiecībā par bērnu veselību saistītiem jautājumiem.

 

-          Attiecībā par potenciālo adoptētāju apmācībām, respondenti pauduši aicinājumu arī turpmāk piesaistīt kā lektorus/mentorus tās personas, kuras jau ir adoptējuši bērnus (praktiskā pieredze); programmā iekļaut vēl vairāk jautājumu saistībā ar medicīniskām tēmām; sniegti atsevišķi priekšlikumi attiecībā uz apmācību norises laiku (piemēram, apmācības neorganizēt vasarā; saīsināt kursu ilgumu); atsevišķi interesenti norādījuši, ka vēlētos apgūt papildus zināšanas par bērnu līdz 2 gadu vecumam ēdināšanu un ēdienu nepanesību; papildināt zināšanas par bērnu vecāku zaudējumu traumu sekām, veidiem un pazīmēm; papildināt zināšanas par bērniem pusaudžu vecumā ap 11-16 gadiem.  

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.08.2020