Konferenču materiāli

11.09.2015Drukāt
Reģionālo semināru audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem materiāli

2015. gada augustā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja reģionālos seminārus audžuģimenēm un bēruņtiesu darbiniekiem. To apmeklētājiem bija iespēja noklausīties „Sociālo pakalpojumu aģentūra” valdes priekšsēdētājas un lektores Daces Blaževičas prezentāciju par konfliktu risināšanu audžuģimenēs un Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākās ekspertes Baibas Stankēvičas stāstījumu par sociālajām garantijām ārpusģimenē esošiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Pielikumā iespējams lejuplādēt semināros izmantotās prezentācijas.

 


Pievienotie materiāli

 
Dace Blaževiča: "Konflikta situācijas ar sevi un ar otru..."Baiba Stankeviča: "Atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas"MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.06.2020