Konferenču materiāli

01.12.2008Drukāt
Konferences ārpusģimenes aprūpes iestāžu speciālistiem „Bērnu disciplinēšana ārpus ģimenes aprūpes iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” materiāli

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina ārpusģimenes iestāžu speciālistus un citus izglītības iestāžu profesionāļus iepazīties ar konferences „Bērnu disciplinēšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” materiāliem

Pievienotajos materiālos atrodams VBTAI 2008. gada veiktā pētījuma par skolēnu, skolotāju un vecāku savstarpējām attiecībām apkopojums, materiāli par veikto izpēti sadarbībā ar Nodibinājumu „Centrs Dardedze” par vardarbības risku novērtēšanu iestādēs, kurās uzturas bērni, kā arī bērnu pozitīvās disciplinēšanas ieteikumi un pētījuma apkopojums par bērnu motivāciju mācīties.


Pievienotie materiāli

 
Skolēnu, pedagogu un vecāku aptaujaVardarbības risku novērtēšanaAptauja par bērnu no ārpusģimenes aprūpes iestādēm motivāciju mācīties
Pozitīvā disciplinēšanaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 09.07.2020