Vakances

Drukāt

Labklājības ministrijas

VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

 

izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu:

Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais inspektors

Rīgas reģionā

Izvirzāmās prasības vecākā inspektora amata pretendentiem:

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

-          augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs;

-          labas angļu un krievu valodas zināšanas;

-          pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu;

-          spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem;

-          pieredze metodisko materiālu izstrādei un spēja prezentēt;

-          vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

-          saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

-          iemaņas darbā ar datoru.

 

            Vecākā inspektora amata galvenie darba pienākumi:

-          kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā;

-          pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

-          pēc veiktajām pārbaudēm sastādīt pārbaudes aktu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

-          pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, dot ieteikumus pārkāpumu novēršanai;

-          noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos;

-          izskatīt juridisko un fizisko personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi;

-          sniegt metodisku palīdzību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem pašvaldībās;

-          sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas – valsts un pašvaldību amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;

-          sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki;

-          ievērot ētikas principus, dāvanu un citu labumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī amatu savienošanas ierobežojumus;

-          informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu un normatīvo aktu noteikumiem;

-          piedalīties starpinstitūciju darba grupās;

-          veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem.

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai – Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv

 

Tālrunis uzziņām 67359133

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresiValsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.04.2014