Vakances

Drukāt

Labklājības ministrijas

VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

 

izsludina konkursu uz divām vakantajām ierēdņa amata vietām:

Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais inspektors

Rīgas reģionā (uz nenoteiktu laiku)

Izvirzāmās prasības vecākā inspektora amata pretendentiem:

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

-          augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs; 

-          labas angļu un krievu valodas zināšanas;

-          pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu;

-          spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem;

-          pieredze metodisko materiālu izstrādei un spēja prezentēt;

-          vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

-          saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

-          iemaņas darbā ar datoru.

 

            Vecākā inspektora amata galvenie darba pienākumi:

-          kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā;

-          pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

-          pēc veiktajām pārbaudēm sastādīt pārbaudes aktu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

-          pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, dot ieteikumus pārkāpumu novēršanai;

-          noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos;

-          izskatīt juridisko un fizisko personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi;

-          sniegt metodisku palīdzību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem pašvaldībās;

-          sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas – valsts un pašvaldību amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;

-          sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki;

-          ievērot ētikas principus, dāvanu un citu labumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī amatu savienošanas ierobežojumus;

-          informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu un normatīvo aktu noteikumiem;

-          piedalīties starpinstitūciju darba grupās;

-          veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem.

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz līdz 2014.gada 28.novembrim nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai – Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv

 

Tālrunis uzziņām 67359133

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresiValsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.12.2014