Plānotās pārbaudes mēnesim

08.08.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada augustam

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada AUGUSTAM

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

01.08.2017.

Tikšanās ar Īslīces SOS bērnu ciemata vadītāju par veiktās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

Rīga

02.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādē “Minkuparks”

Dobeles novads

07.08.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīga

10.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA “Bērnu Oāze”

Rīga

Mēneša laikā

Plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

08.08.2017.

Konsultāciju diena Rugāju pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Rugāji,

Rugāju nov.

08.08.2017.

Konsultāciju diena Balvu pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Balvi,

Balvu nov.

08.08.2017.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Balvu un Rugāju novada pašvaldībā

Balvi,

Rugāju nov.

09.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Nodibinājumā “Fonds Grašu bērnu ciemats”

 

Grašu pils,

Cesvaines pag.,

Cesvaines nov.

29.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”

Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov.

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēta

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

08.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude nodibinājumā “Fonds Grašu bērnu ciemats”

Cesvaines pagasts,

Cesvaines novads

29.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli”

Liezēres pagasts, Madonas novads

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Rugāju pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Rugāji,

Rugāju novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Balvu pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Balvi,

Balvu novads

Mēneša laikā

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Balvu un Rugāju novada pašvaldībās

Balvi,

Rugāju novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

02.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Koknese

02.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Koknese

04.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Daugavpils

08.08.2017.

Konsultāciju diena Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Jēkabpils

08.08.2017.

Konsultāciju diena Krustpils novada un Jēkabpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Jēkabpils

25.08.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē “Kulinariki”

Daugavpils

30.08.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”

Sēlpils pagasts,

Salas novads

Mēneša laikā

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Daugavpils

Mēneša laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās lietvedības ietvaros administratīvā pārkāpuma lietā

Daugavpils

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

09.08.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiālē “Liepāja”

Liepāja

16.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes ģimenes krīzes centrā

Kandavas novads

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Liepāja

Mēneša laikā

Konsultāciju dienas Ventspils novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Ventspils novads

Mēneša laikā

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpilde Saldus novadā

Saldus novads

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

08.08.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā “Zīles”

Alojas novads

09.08.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā “Zīles”

Alojas novads

21.08.2017.

Konsultāciju diena Mālpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Mālpils

21.08.2017.

Tikšanās ar Mālpils novada vidusskolas administrāciju, pedagogiem un darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu izglītības iestādē

Mālpils

23.08.2017.

Konsultāciju diena Sejas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Sējas novads

29.08.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Valmiera

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Cēsis

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Tiks precizēts

Mēneša laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās lietvedības ietvaros administratīvā pārkāpuma lietā

Vecpiebalgas novads

Mēneša laikā

Procesuālo darbību veikšana uzsāktās lietvedības ietvaros administratīvā pārkāpuma lietā

Valkas novads

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.03.2019