Plānotās pārbaudes mēnesim

30.03.2017Drukāt
Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada aprīlim

 

Plānoto pārbaužu grafiks 2017. gada APRĪLIM

 

 

Plānotais laiks

Pārbaudes vieta

Novads

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

 

03.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ulbrokas vidusskolā

Rīga

03.04.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Bauskas novads

03.04.2017.

Dalība nodibinājuma “Centrs Dardedze” darba grupā par pilotprojektu “Bērnu māja”

Rīga

04.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

Stopiņu novads

04.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Uzvaras vidusskolā

Bauskas novads

 

05.04.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Rīga

05.04.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Jelgavas novads

05.04.2017.

Starpinstitucionālā tikšanās konkrēta gadījuma risināšanai

Rīgas

05.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Rīga

06.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madlienas vidusskolā

Madliena,

Ogres novads

07.04.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Jelgava

07.04.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīga

10.04.2017.

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Jelgava

10.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jūrmalas Alternatīvajā skolā

Jūrmala

11.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 223.pirmsskolas izglītības iestādē

Rīga

11.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baložu vidusskolā

Ķekavas novads

13.04.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Rīgas

19.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Pārdaugava”

Rīga

19.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Imanta”

Rīga

21.04.2017.

Tikšanās ar Rīgas speciālās internātpamatskolas administrāciju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

Rīga

24.04.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko

interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Baldone”

Baldones novads

25.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""

Jelgava

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

 

05.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

Franapole,

Ciblas novads

19.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sveķu internātpamatskolā

Aduliena,

Gulbenes novads

26.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Liepnas internātpamatskolā

Liepna,

Alūksnes novads

Mēneša laikā

Konsultāciju diena Varakļānu novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem

Varakļāni,

Varakļānu novads

Mēneša laikā

Krīzes centru rekomendāciju izpildes pārbaude Varakļānu novada pašvaldībā

Varakļāni,

Varakļānu novads

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadi)

 

04.04.2017.

Dalība Krīzes intervences komandā

Daugavpils

05.04.2017.

Kovīzija bērnu nama administrācijai un speciālistiem

Līvāni

07.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils Ģimenes atbalsta centrā

Jēkabpils

07.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Jēkabpils

11.04.2017.

Tikšanās ar Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles novada Izglītības pārvaldi

Aizkraukle

11.04.2017.

Tikšanās Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”

Aizkraukle

12.04.2017.

Konsultāciju diena Preiļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Preiļi

12.04.2017.

Konsultāciju diena Riebiņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Riebiņu novads

19.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

Bormaņi,

 Kokneses novads

21.04.2017.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

Aizkraukle

28.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā

Naujenes pagasts, Daugavpils novads

 

LIEPĀJA

(Liepājas, Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes un Ventspils novadi)

 

03.04.2017.

Tikšanās ar Rubas pamatskolas pārstāvjiem un Saldus novada Izglītības pārvaldes speciālisti bērnu tiesību jautājumos konkrēta gadījuma risināšanā

Saldus novads

06.04.2017.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

Liepāja

12.04.2017.

Plānotā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas Sociālā dienesta bērnu namā

Liepāja

20.04.2017.

Dalība Liepājas pilsētas audzināšanas darba konferencē “Mūsdienu realitāte – sociālie tīkli: draugs vai ienaidnieks”

Liepāja

27.04.2017.

Dalība Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā par bērnu tiesību jautājumiem

Liepāja

29.04.2017.

Dalība biedrības “Radošais psiholoģijas centrs “Ģimenei”” konferencē “Vecāki no 20. gadsimta, bērni no 21. gadsimta”

Liepāja

Mēneša ietvaros

Konsultāciju dienas Skrundas un Pāvilostas novadu speciālistiem un iedzīvotājiem

Skrundas, Pāvilostas novads

 

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

 

04.04.2017.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā

Priekuļu novads

13.04.2017.

Tikšanās ar nodibinājuma “Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendācijām pašvaldību sociālajiem dienestiem

Valmiera

19.04.2017.

 

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centra – internātā

Priekuļu novads

27.04.2017.

Konsultāciju diena Priekuļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

Priekuļu novads

Mēneša laikā

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Naukšēnu novads

Mēneša laikā

Tikšanās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros

Valkas novads

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.03.2019