Paziņojumi presei

22.02.2018Drukāt
Inspekcijas vadība tiekas ar Engures novada pašvaldības speciālistiem

Lai veidotu efektīvāku sadarbību ar pašvaldībām, sniegtu informāciju par pieejamo atbalstu un klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 22. februārī rīkoja tikšanos ar Engures novada domes speciālistiem.

Tikšanās laikā Engures novada pašvaldības speciālisti no VBTAI struktūrvienību vadītājiem saņēma informāciju par uzraudzības nodrošināšanu pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu ārpusģimenes aprūpi, iespējām attīstīt audžuģimeņu kustību, bāriņtiesu darbības jautājumiem, iespējām saņemt psiholoģisko palīdzību, Konsultatīvās nodaļas pakalpojumiem un kustību “Draudzīga skola”, kā arī citiem ar bērnu tiesību aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Inspekcija plāno regulāras tikšanās ar Latvijas novadu pašvaldību pārstāvjiem, tieši informējot par aktuāliem jautājumiem savas darbības jomā.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.04.2020