Publiskie iepirkumi

02.04.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/6.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

30.03.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšanas organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/5.

 

 

Ar dokumentiemvar iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

24.03.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 2. daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"".

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/4.

 

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

17.03.2015

Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/6.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājumus un atbildes saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālākajā tekstā.

13.03.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu Vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšanas organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/5.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

05.03.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/4.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājumus un atbildes saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālākajā tekstā.

03.03.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana".

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/3.

 

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

24.02.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana".

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/2.

 

 

Ar protokolu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

24.02.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu par iepirkumu "Supervīziju organizēšana un vadīšana bāriņtiesu priekšsēdētājiem vai priekšsēdētāju vietniekiem".

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/1.

 

 

Ar protokolu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

19.02.2015

Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/3.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 09.07.2020