Publiskie iepirkumi

02.07.2015

Sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus iepirkuma nolikumā iepirkums pašlaik ir pārtraukts. Tiks izsludināts atkārtots iepirkums.

 

Valsts bērnu tiesī bu aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/13.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

29.06.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/10.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

 

26.06.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/11.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

25.06.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu “Ģimenē krīze – risini to” bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/12.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

12.06.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/10.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

09.06.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas 14. punktam un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu""

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/8.

 

 

Ar lēmumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

08.06.2015

Pašlaik iepirkuma norise ir pārtraukta. Tiks izsludināts atkārtots iepirkums.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/9.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

28.05.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 1.daļas 14.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/8.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

27.05.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2015/1-18/7.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošos dokumentus.

30.04.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/7.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 02.07.2020