Publiskie iepirkumi

11.07.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana".

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/6.

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

28.05.2018

Lēmums un līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/5.8-7/3/ESF "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

Ar sīkāku informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

 

25.04.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/5.8-7/3/ESF. 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

18.04.2018

Lēmums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/5.8-7/2/ESF "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

Iepirkums beidzies bez rezultāta. Ar sīkāku informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

 

19.04.2018

Lēmums, ziņojums un līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/5 "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

21.03.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/5.8-7/2/ESF. 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

28.02.2018

Ņemot vērā konstatēto nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikumā, iepirkums tiek pārtraukts bez rezultāta.

 

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/5.8-7/1/ESF. 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājums:

Vēlējos precizēt, kāds ir budžets nolikumā norādīto pakalpojumu veikšanai. Nolikumā tas nav norādīts.

Atbilde:

Iepirkums VBTAI2018/5.8-7/1/ESF “Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai” tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Publisko iepirkumu likuma 9.pantu piemēro, ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (bez PVN).

Attiecīgi iepirkumā saņemtajiem piedāvājumiem, tiks vērtēta un salīdzināta piedāvājumos norādītā cena un kvalitāte, pēc tam, kad tiks noteikts iepirkuma uzvarētājs,  tiks vērtēts, kāds finansējums ir pieejams šim mērķim un vai pieejamie līdzekļi ir atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem.

 

28.02.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/5

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Lēmums un līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/4 "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

Lēmums un līgumi par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/3 "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 02.07.2020