Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019.gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par nedzīvojamo telpu nomu 18.novembra ielā 16, Rēzeknē

 

 

 

SIA “Rēzeknes meža rūpniecības sabiedrība”

Nomas maksa mēnesī 113,19

31.12.2022.

Sludinājums par iespēju pieteikties publicēts Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā 07.01.2019, līgums noslēgts 30.01.2019. Nr. 1-16/2.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Cēsīs

 

 

 

SIA “Merits”

471,07

22.02.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 29.01.2019. Nr.5.8-6/477, līgums noslēgts 07.02.2019.

Nr. 1-16/3.

Līgums par preses un portālu klippingu  un sociālo tīklu monitoringu

 

 

 

SIA “LETA”

1927,58

31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.02.2019. Nr.16/644, līgums noslēgts 19.02.2019.

Nr. 1-16/4.

Līgums par personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Baltijas Ekonomikas izpētes centrs”

1614,00

18.03.2019. ar iespēju līgumu pagarināt līdz 31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.02.2019. Nr.1-6/645, līgums noslēgts 18.03.2019.

Nr. 1-16/6.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Daugavpilī

 

 

 

SIA “Belkanto”

485,95

04.04.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.03.2019. Nr.5.8-6/1166, līgums noslēgts 25.03.2019.

Nr. 1-16/7.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Liepājā

 

 

 

SIA “Miko Liepāja”

431,57

25.04.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.03.2019. Nr.5.8-6/1167, līgums noslēgts 25.03.2019.

Nr. 1-16/8.

Līgums par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu ar mērķi nodrošināt psiholoģisko un atbalstu krīzes intervences komandas un EK projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III”aktivitāšu izpildē iesaistītajiem speciālistiem

 

 

 

Ilona Krone

Vienas stundas cena 70,00

31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 25.03.2019. Nr.1-6/1407, līgums noslēgts 21.02.2019.

Nr. 1-16/11.

Līgums par telpu nomu Ventspils ielā 53, Rīgā

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

1557,20 mēnesī

31.12.2022.

līgums noslēgts 29.04.2019.

Nr. 1-16/11.

Līgums par psiholoģiskās izpētes veikšanu un atzinuma sniegšanu par SIA “Bērnu Oāze” bijušajiem audzēkņiem

 

 

 

Nodibinājums “Centrs Dardedze”

9976,00

07.09.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 15.03.2019. Nr.1-6/1296, līgums noslēgts 07.05.2019.

Nr. 1-16/13.

Līgums par bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides semināra dalībnieku ēdināšanu Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

 

 

 

SIA “Lekon”

306,78

15.05.2019.

līgums noslēgts 07.05.2019.

Nr. 1-16/14.

Līgums par raidlaika nodrošināšanu videoklipa par bērnu drošību uz ūdens pārraidīšanai TV3, LNT, TV6, Kanāls2 programmā un TVPlay

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

12192,56

30.06.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Starpresoru vienošanās par informācijas apmaiņu valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanas jomā

 

 

 

VSIA “Autotransporta direkcija”

 

Beztermiņa

 

Līgums par reģionālo salidojumu organizēšanu un vadīšanu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Iepirkuma procedūra VBTAI2019/1-18/1

05.04.2019.

30.04.2019.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

 119 835,00

31.08.2019.

 

Līgums par bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides semināra dalībnieku ēdināšanu Raunas ielā 4, Cēsīs

 

 

 

SIA “MežrūkumiK”

1114,71

05.06.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 28.05.2019., nr.1-6/2275, līgums Nr.1-16/18 noslēgts 03.06.2019.

Līgums par nometņu organizēšanu un vadīšanu audžuģimenēs ievietotiem, aizbildnībā esošiem un adoptētiem bērniem

Iepirkuma procedūra VBTAI2019/1-18/2

23.04.2019.

14.05.2019.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

43120,00

31.08.2019.

 

Līgums par izvērtējuma veikšanu par sadarbības bērnu tiesību aizsardzībā Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” ieviešanas praksi, sadarbības grupu darbības efektivitāti dažādās pašvaldībās, tostarp sadarbībā ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Iepirkums VBTAI2019/1-18/4

05.06.2019.

18.06.2019.

Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs”

14815,00

31.10.2019.

 

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

3300,79

18.10.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 10.07.2019. Nr.1-6/2510, līgums noslēgts 29.07.2019.

Nr. 1-16/24.

Apliecību sociālo garantiju uzskaites/izgatavošanas datorsistēmas “Bāreņu apliecību informācijas sistēma 2.0” pielāgošana informācijas nodošanai uz Autotransporta direkcijas pārziņā esošo braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu

Iepirkums VBTAI2019/1-18/5

11.06.2019.

28.06.2019.

SIA “ADI kartes”

7985,00

30.08.2019.

 

Videosižetu par problēmsituācijām un jautājumu/atbilžu sižetu izgatavošana

Iepirkums VBTAI2019/1-18/5

14.06.2019.

28.06.2019.

SIA “JUMP Studio”

16520,00

31.10.2019.

 

Ārpusģimenes aprūpē esošo pusaudžu (15-18 gadi) izglītošana un informēšana par viņu tiesībām un iespējām

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

8200,00

14.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 19.07.2019. Nr.1-6/3113, līgums noslēgts 30.07.2019.

Nr. 1-16/27.

Semināra bāriņtiesu darbiniekiem dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Kuldīgā

 

 

 

SIA “Arktika G”

475,21

29.08.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 31.07.2019. Nr.1-6/3307, līgums noslēgts 21.08.2019.

Nr. 1-16/30.

Semināra bāriņtiesu darbiniekiem dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Daugavpilī

 

 

 

SIA “ILGO”

1652,89

29.08.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 31.07.2019. Nr.1-6/3307, līgums noslēgts 21.08.2019.

Nr. 1-16/31.

Semināra bāriņtiesu darbiniekiem dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Rīgā un Valmierā

 

 

 

SIA “Nīke – E”

4546,28

29.08.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 31.07.2019. Nr.1-6/3307, līgums noslēgts 21.08.2019.

Nr. 1-16/32.

Metodiskā materiāla “Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” izstrāde

 

 

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

4980,00

16.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 30.07.2019. Nr.1-6/3292, līgums noslēgts 06.09.2019.

Nr. 1-16/33.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.12.2019