Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ESF līdzfinansētā projekta "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" 2018. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2018.gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par supervīziju pakalpojuma nodrošināšanu

 

 

05.01.2018.

SIA "MFocus"

1620.00

29.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 02.01.2018.

(08.01.2018. noslēgts līgums Nr.5.8-5/1)

 

Līgums par informatīvo lapu tipogrāfisko iespiešanu

 

 

04.04.2018.

SIA "Dizains un Druka"

345.00

30.04.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 23.03.2018.

(16.04.2018. noslēgts līgums Nr.5.8-5/3)

 

Līgums par komandējuma pakalpojuma uz Lietuvu nodrošināšanu

 

 

23.04.2018.

SIA "Averoja

1280.7

01.06.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 17.04.2018.

(27.04.2018. noslēgts līgums Nr.5.8-5/4)

 

Līgums par informēšanas pasākumiem interaktīvās spēles popularizēšanai

VBTAI2018/5.8-7/3/ESF

25.04.2018.

09.05.2018.

SIA „JUMP Studio”

22000.00

28.02.2021.

Līgums Nr.5.8-5/5 noslēgts 28.05.2018.

Līgums par komandējuma pakalpojuma uz Čehiju nodrošināšanu

 

 

29.08.2018.

SIA "Averoja”

2723.50

21.09.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 23.08.2018. (04.09.2018. noslēgts līgums Nr.5.8-5/6)

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.12.2020