Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2018. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2018.gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par supervīziju – apmācību vadīšanu saistībā ar EK projektu “SIC Latvia Netsafe II”

 

 

 

Ilona Krone

1 stundas cena 70,00

29.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

20.12.2017.

nr.1-5/5483

Līgums par psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

VBTAI2017/1-18/7

14.12.2017.

04.01.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

73712,00

20.12.2018.

 

Līgums par supervīziju vadīšanu BTAD un ĢBAD ierēdņiem un darbiniekiem, kuri nodrošina VBTAI krīzes intervences komandas darbību

 

 

 

Ilona Krone

1 stundas cena 70,00

29.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

20.12.2017.

nr.1-5/5483

Līgums par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

7425,09

25.07.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

29.01.2018.

nr.1-6/423

Līgums par raidlaika nodrošināšanu

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

15000,00

16.03.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par raidlaika nodrošināšanu

 

 

 

VSIA “Latvijas Televīzija”

2349,00

28.02.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu

VBTAI2018/1-18/1

22.01.2018.

05.02.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

319841,00

20.12.2018.

Publisko iepirkumu likuma 10.panta kārtībā veikts iepirkums

Līgums par audžuģimeņu apmācību organizēšanu un vadīšanu (Piecu soļu interaktīvā audžuģimeņu mācību programma)

VBTAI2018/1-18/3

06.02.2018.

19.02.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

12250,00

20.12.2018.

 

Līgums par audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošanu

VBTAI2018/1-18/3

06.02.2018.

19.02.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

6757,50

20.12.2018.

 

Līgums par sociālas reklāmas materiālu izvietošanu Rīgas Satiksmes sabiedriskajā transportā

 

 

 

SIA “TeleBaltics”

12028,93

02.04.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 12.punkts

Līgums par vieglā pasažieru transportlīdzekļa ilgtermiņa nomu

VBTAI2018/1-18/4

12.02.2018.

26.02.2018.

SIA “Favorit Rent”

15625,80

20.03.2021.

 

Līgums par video tiešraidi no Rīgas pils

 

 

 

SIA “LETA”

950,00

15.05.2018.

 

Līgums par konferences “Latvijai 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam 20” logo izstrādi un titulfoto iegādi, formatēšanu un simbolikas izvietošanu 

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

266,32

25.04.2018.

 

Līgums par informatīvo un prezentācijas materiālu maketēšanu, izgatavošanu un piegādi

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

3057,00

29.05.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

28.03.2018.

nr.1-6/1313

Līgums par potenciālo adoptētāju apmācību

VBTAI2018/1-18/5

05.03.2018.

26.03.2018.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

58065,00

14.12.2018.

 

Līgums par piekļuves sistēmas montāžu

 

 

 

SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība”

327,34

19.05.2018.

 

Līgums par videomateriālu sagatavošanu un ekspertu viedokļu un konsultatīvā atbalsta pakalpojuma saņēmēju viedokļa filmēšanu konferences “Latvijai 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam 20” vajadzībām

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

330,58

08.05.2018.

 

Līgums par radošo darbnīcu  “Bērna tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem un sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem

 

 

 

SIA “001A”

6450,00

23.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

23.03.2018.

nr.1-6/1231

Līgums par konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” noformējumu ar ziedu kompozīcijām

 

 

 

SIA “Ls happiness factory”

506,01

15.05.2018.

 

Līgums par sinhronās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” vajadzībām

 

 

 

SIA “KT Serviss”

1160,00

15.05.2018.

 

Līgums par konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Nīke  E”

3139,62

15.05.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

20.04.2018.

nr.1-6/1606

Līgums par konferences “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” moderatora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “GROWTH&

INTELLIGENCE”

400,00

15.05.2018.

 

Līgums par raidlaika nodrošināšanu video klipa par bērnu drošību uz ūdens pārraidīšanai

 

 

 

SIA “All Media Latvia” un AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija

14204,96

30.06.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Uzņēmuma līgums par semināra “Mēs starp savām ikdienas lomām un pienākumiem” vadīšanu

 

 

 

Daina Reinfelde

400,00

06.06.2018.

 

Līgums par telpu nodrošināšanu darba semināram

 

 

 

SIA “Satekas AR”

150,00

06.06.2018.

 

Līgums par semināra vadīšanu par stresa vadīšanu, izmantojot pozitīvās domāšanas tehniku “Efektīva saskarsme, konfliktu risināšana un komunikatīvās kompetences veidošana”

 

 

 

Biedrība “A-vision”

300,00

06.06.2018.

 

Nekustamā īpašuma Rīgā, Ventspils ielā 53 telpu nomas līgums

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

46,86 mēnesī

28.09.2018.

 

Līgums par pārvākšanās servisa pakalpojumiem (Valmiera – Rīga)

 

 

 

SIA “OSA Group”

329,00

11,06.2018.

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

 

 

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

4800,00

23.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

21.05.2018.

nr.1-6/2024

Vienošanās par darba uzdevumu EIS pirkuma pieprasījumam (Automatizētās lietvedības sistēmas papildinājumu izstrāde)

 

 

 

SIA “Datorika”

2000,00

30.06.2018.

Iegāde www.eis.gov.lv

Līgums par pārvākšanās servisa pakalpojumiem (Liepāja – Rīga)

 

 

 

SIA “OSA Group”

460,00

18.06.2018.

 

Izglītojošu apmācību organizēšana un vadīšana bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi vai saskarsmes

 

 

 

SIA “Atbalsta un izaugsmes centrs “Droša skola””

3420,00

20.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

21.05.2018.

nr.1-6/2025

Raidlaika nodrošināšana video klipa par bērnu atkarību no tehnoloģijām pārraidīšanai

 

 

 

SIA “All Media Latvia” un AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”

6056,20

29.07.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par darbinieku veselības apdrošināšanu

Centralizēti Labklājības ministrijas veiktais iepirkums LRLM2018/28-3-02/11

 

 

AAS “BTA Baltic Insurance Company”

21000,00

31.07.2020.

 

Līgums par informatīvu prezentācijas materiālu maketēšanu, izgatavošanu un piegādi

 

 

 

SIA “ADD projekts”

3190,75

27.08.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

08.06.2018.

nr.1-6/2301

Līgums par pildspalvu ar apdruku/gravējumu izgatavošanu

 

 

 

SIA “ADD projekts”

490,00

27.08.2018.

 

Līgums par telpu nomu VEF kvartāla kamerzālē pasākuma “Domnīca forums – “Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi un risinājumi “” organizēšanas vajadzībām

 

 

 

SIA “VEF CRE ART”

1040,00

12.10.2018.

 

Līgums par tālruņa 116111 darbības nodrošināšanu

VBTAI2018/1-18/6

11.07.2018.

23.07.2018.

SIA “Lattelecom”

19835,00

23.08.2019.

 

Līgums par autobusa ar vadītāju nomu braucienam maršrutā Rīga – Viļņa - Rīga

 

 

 

SIA “OSA Group”

1115,70

22.08.2018.

 

Līgums par telpu atjaunošanas darbiem Ventspils ielā 53, Rīgā

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

3342,86

31.08.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu semināram “Kā atpazīt kolektīvā varmāku” Skrundas muižā

 

 

 

AS “Skrundas muiža”

1314,05

14.09.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

27.08.2018.

nr.1-6/3122

Līgums par lektores Līgas Bērziņas uzstāšanās “Kā atpazīt varmāku ...” nodrošināšanu Skrundas muižā

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

350,00

14.09.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu darba semināram “Emocionālā pašsajūta kolektīvā un korelācija ar darba stāžu”

 

 

 

SIA “AK Transgroup”

543,80

17.09.2018.

 

Līgums par sociālas reklāmas izvietošanu RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskajā transportā – autobusos, trolejbusos un tramvajos (712 transporta vienībās)

 

 

 

SIA “TeleBaltics”

24090,91

12.11.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 12.punkts

Līgums par lektores Līgas Bērziņas uzstāšanās “Emocionālā pašsajūta kolektīvā un korelācija ar darba stāžu” nodrošināšanu

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

350,00

17.09.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu semināram “Kā atpazīt kolektīvā varmāku” Mežotnes pilī

 

 

 

SIA “CV-R”

2950,00

21.09.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

28.08.2018.

nr.1-6/3158

Līgums par apmācību semināra pakalpojumu nodrošināšanu darbiniekiem

 

 

 

Biedrība “Latvijas kristīgā alianse bērniem”

1000,00

05.10.2018.

 

Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem

 

 

 

SIA “Lattelecom”

2500,00

19.09.2019.

 

Līgums par lektores Līgas Bērziņas uzstāšanās “Kā atpazīt varmāku ...” nodrošināšanu Mežotnes pilī un viesnīcā ‘Villa Santa”

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

700,00

26.09.2018.

 

Raidlaika nodrošināšana video klipa par ārpusģimenes aprūpi pārraidīšanai

 

 

 

SIA “All Media Latvia” un AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”

33057,85

31.10.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Raidlaika nodrošināšana video klipa par sabiedrības līdzatbildību par bērnu drošību pārraidīšanai

 

 

 

SIA “All Media Latvia” un AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”

45454,54

31.10.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līguma par pakalpojumu nodrošināšanu semināra “Kā atpazīt kolektīvā varmāku” organizēšanas vajadzībām viesnīcā “Villa Santa”

 

 

 

SIA “Santas rezidence”

2888,43

26.09.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

28.08.2018.

nr.1-6/3149

Līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu

 

 

 

SIA “Thomson Furniture”

9017,28

23.11.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu semināra “Kā atpazīt kolektīvā varmāku” organizēšanas vajadzībām viesnīcā “Rixwell Hotel Konventa sēta”

 

 

 

SIA “Mogotel”

1681,82

05.10.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

27.09.2018.

nr.1-6/33522

Līgums par skolēnu Liepājas reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem

 

 

 

SIA “Lira”

206,61

08.10.2018.

 

Līgums par skolēnu Valmieras reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem

 

 

 

Valmieras tehnikums

207,00

08.10.2018.

 

Līgums par domnīcas – foruma “Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi un risinājumi” lektora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Torņkalna Privātā vidusskola”

200,00

08.10.2018.

 

Līgums par domnīcas – foruma “Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi un risinājumi” lektora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

Biedrība “Līdzās Izglītotai Sabiedrībai”

200,00

08.10.2018.

 

Līgums par domnīcas – foruma “Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi un risinājumi” moderatora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Remido”

300,00

08.10.2018.

 

Līgums par domnīcas – foruma “Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi un risinājumi” dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “NĪKE E”

1227,27

08.10.2018.

 

Līgums par skolēnu Rīgas reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem

 

 

 

SIA “Baltic Restaurants Latvia”

206,62

11.10.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu darba semināra “Kompetences robežas, starpinstitūciju sadarbība bērna tiesību nodrošināšanā, jeb kas notiek ar bērnu, kamēr speciālisti strīdas par atbildību”

 

 

 

SIA “Silāres”

747,93

15.10.2018.

 

Līgums par skolēnu Rēzeknes reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem

 

 

 

SIA “MADARA LV”

206,42

11.10.2018.

 

Līgums par skolēnu Aknīstes reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem

 

 

 

SIA “Kalniņā”

205,78

11.10.2018.

 

Līgums par lektora pakalpojuma nodrošināšanu semināros “Kā atpazīt varmāku...”, kas tiek organizēti Rīgā un Daugavpilī

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

700,00

25.10.2018.

 

Pakalpojumu nodrošināšana semināra “Kā atpazīt kolektīvā varmāku” organizēšanas vajadzībām Daugavpilī

 

 

 

SIA “SIGTUR”

1370,25

25.10.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

03.10.2018.

nr.1-6/3604

Līgums par projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” ietvaros organizētās konferences - domnīcas “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un dzīvē” organizēšanas vajadzībām nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “TLG Hotell Latvija”

2892,56

31.10.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

27.09.2018.

nr.1-6/3502

Līgums par projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” vajadzībām nepieciešamo prezentācijas materiālu maketēšanu, uzgatavošanu un piegādi

 

 

 

SIA “ADD projekts”

312,50

30.10.2018.

 

Līgums par projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” ietvaros organizētās konferences - domnīcas “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un dzīvē” lektora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

250,00

31.10.2018.

 

Līgums par videoklipa par ārpusģimenes aprūpes formu veicināšanu sabiedrībā veicināšanu

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

4130,00

01.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

05.10.2018.

nr.1-6/3635

Līgums par iniciatīvas “Draudzīga skola” noslēguma pasākuma “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies/Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies” organizēšanu

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

4130,00

09.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

03.10.2018.

nr.1-6/3603

Līgums par vides reklāmas maketa izveidi projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” vajadzībām

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

560,00

31.10.2018.

 

Līgums par 11 gab. Apple iPad planšetdatoru vienas dienas nomu projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” konferences - domnīcas “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un dzīvē” organizēšanas vajadzībām

 

 

 

AS “Capital”

220,00

31.10.2018.

 

Līgums par telpu nomu konferences “Sadarbība – bērna nākotne” organizēšanas vajadzībām

 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

1513,22

13.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

03.10.2018.

nr.1-6/3601

Līgums par lektora pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā organizējamajā  seminārā “Kā atpazīt varmāku...”

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

350,00

07.11.2018.

 

Līgums par konferences “Sadarbība – bērna nākotne” dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Svētki Jums”

6082,64

13.10.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

18.10.2018.

nr.1-6/3825

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu semināra “Kā atpazīt kolektīvā varmāku” organizēšanas vajadzībām Rīgā

 

 

 

SIA “HWS Management”

1426,45

07.11.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

22.10.2018.

nr.1-6/3916

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu konferences “Sadrabība – bērna nākotnei” organizēšanas vajadzībām un darba semināra “Apzinātības treniņš emocionālās inteliģences attīstībai” organizēšanas vajadzībām

 

 

 

Jānis Pāvulēns

900,00

16.11.2018.

 

Līgums par interneta videotiešraides nodrošināšanu konferencei “Sadarbība – bērna nākotnei”

 

 

 

SIA “4.vara”

700,00

13.11.2018.

 

Līgums par moderatora pakalpojuma nodrošināšanu konferencē “Sadarbība – bērna nākotnei”

 

 

 

SIA “Umami”

330,58

13.11.2018.

 

Līgums par lektora pakalpojumu nodrošināšanu konferencē “Sadarbība – bērna nākotne”

 

 

 

Nodibinājums “Mācību centrs ATBALSTS”

350,00

13.11.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu darba semināra “Apzinātības treniņš emocionālās inteliģences attīstībai” organizēšanā

 

 

 

SIA “Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca “Radi un draugi””

694,21

16.11.2018.

 

Līgums par darba semināra “Apzinātības treniņš emocionālās inteliģences attīstībai” vadīšanu

 

 

 

Biedrība “A-vision”

400,00

16.11.2018.

 

Līgums par vides reklāmas izgatavošanu un  izvietošanu projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” vajadzībām

 

 

 

SIA “JCDecaux Latvia”

2810,00

02.12.2018.

 

Līgums par apmācību “Kompetenta emocionāli traumēta bērna aprūpētāja iemaņu praktiskais pielietojums un prakses ieviešana ikdienas darbā” un “Bērna pārejas posmu un pielāgošanās vadīšana” organizēšanu un vadīšanu

 

 

 

Nodibinājums “Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsts centrs “TILTS”

8260,00

03.12.2018.

 

Līgums par apmācību “Ekspresīvās un projektīvās mākslas metodes darbā ar zaudējumu un sērām” organizēšanu un vadīšanu krīzes intervences komandas darbā iesaistītajiem darbiniekiem

 

 

 

SIA “OD”

600,00

16.12.2018.

 

Līgums par sociālas reklāmas eksponēšanu uz Rīgas zemās grīdas tramvaja ārējām virsmām, Liepājas tramvaja ārējām virsmām, Daugavpils tramvaja ārējām virsmām

 

 

 

SIA “Pilsētas līnijas”

43610,00

03.12.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 12.punkts

Līgums par sociālas reklāmas izvietošanu RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskajā transportā – autobusos, trolejbusos un tramvajos (712 transporta vienībās)

 

 

 

SIA “TeleBaltics”

24090,91

21.01.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 12.punkts

Līgums par moderatora pakalpojumu nodrošināšanu domnīcas – foruma “Zinoši pieaugušie – bērna drošības pamats” vajadzībām

 

 

 

SIA “Laba Skola”

400,00

12.12.2018.

 

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu domnīcas – foruma “Zinoši pieaugušie – bērna drošības pamats” vajadzībām

 

 

 

SIA “Islande Hotel”

1735,54

12.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

07.11.2018.

nr.5.8-6/4167

Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu domnīcas – foruma “Zinoši pieaugušie – bērna drošības pamats” vajadzībām

 

 

 

Biedrība “A-vision”

400,00

12.12.2018.

 

Līgums par raidlaika nodrošināšanu sociāla videoklipa “Sabiedrības līdzatbildības par bērnu drošību internetā” translēšanai,  projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” vajadzībām

 

 

 

SIA “ALL MEDIA LATVIA”

4958,68

31.12.2018.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par raidlaika nodrošināšanu sociāla videoklipa par apdedzināšanās un applaucēšanās riskiem bērniem translēšanai

 

 

 

SIA “ALL MEDIA LATVIA”

29970,45

18.01.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par raidlaika nodrošināšanu sociāla videoklipa par ārpusģimenes aprūpi translēšanai

 

 

 

SIA “ALL MEDIA LATVIA”

44433,08

17.01.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par apmācību "Bērns atkarīgs no interneta – ko man darīt” organizēšanu projekta “SIC Latvia “Net-Safe”II” vajadzībām

 

 

 

SIA “Familia”

355,00

19.12.2018.

 

Līgums par konkursu pedagogiem par labāko audzināšanas stundu un skolēniem par labāko iniciatīvu drošas un atbalstošas vides veidošanu skolā noslēguma pasākuma organizēšanu

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

1239,67

20.12.2018.

 

Līgums par personalizācijas iekārtas (apliecību drukas iekārtas) piegādi un uzstādīšanu

 

 

 

SIA “ADI KARTES”

7281,50

01.02.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

04.12.2018.

nr.1-6/4619

Līgums par apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai nepieciešamo materiālu piegādi

 

 

 

SIA “ADI KARTES”

4117,05

01.02.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

11.12.2018.

nr.1-6/4750

Līgums par telpu atjaunošanas darbu veikšanu

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

6432,70

08.02.2019.

 

Līgums par informatīvu prezentācijas materiālu izgatavošanu un piegādi

 

 

 

SIA “ADD projekts”

2705,00

28.12.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti

17.12.2018.

nr.1-6/4823

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.09.2020