Publiskie iepirkumi

28.02.2018Drukāt
Iepirkums - Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai

Ņemot vērā konstatēto nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikumā, iepirkums tiek pārtraukts bez rezultāta.

 

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai".

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/5.8-7/1/ESF. 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājums:

Vēlējos precizēt, kāds ir budžets nolikumā norādīto pakalpojumu veikšanai. Nolikumā tas nav norādīts.

Atbilde:

Iepirkums VBTAI2018/5.8-7/1/ESF “Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai” tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Publisko iepirkumu likuma 9.pantu piemēro, ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (bez PVN).

Attiecīgi iepirkumā saņemtajiem piedāvājumiem, tiks vērtēta un salīdzināta piedāvājumos norādītā cena un kvalitāte, pēc tam, kad tiks noteikts iepirkuma uzvarētājs,  tiks vērtēts, kāds finansējums ir pieejams šim mērķim un vai pieejamie līdzekļi ir atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem.

 

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020