Publiskie iepirkumi

02.02.2017Drukāt
Iepirkums - „Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2017/1-18/2. 

 

 

Publikācijas turpinājumā iespējams iepazīties ar jautājumiem un atbildēm par šo iepirkumu.

Jautājumi:

1. Tehniskajā specifikācijā 19.lappusē teikts, ka apmācību dalībniekiem (visiem?) tiks izsniegtas izziņas par apgūtajām tēmām un stundu skaitu. Līguma projektā 6.10.punktā ir noteikts, ka dalībniekiem, kas apmeklējuši vismaz 70% nodarbību, izsniedz apliecības. Kā būs pareizi: izziņas vai apliecības? Visiem vai tikai tiem, kas 70% apmeklējuši?

 

2. Veselības aprūpes bloks ir ļoti, ļoti plašs, šāda apjoma informāciju nav iespējams aptvert 8 stundās. Tikai pirmās palīdzības sniegšanas tēma viena pati normāli ir uz 4 stundām:

Pirmā palīdzība bērnam

-rīcības secība negadījuma vietā;

-kad saukt ātro palīdzību;

-asiņošanas apturēšana;

-palīdzība bērnam aizrijoties;

-termiskie bojājumi;

-ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi;

-dzīvnieku un kukaiņu kodumi;

-slīkšana;

-traumas.

Atdzīvināšanas pasākumi bērnam. Praktiskā daļa (ar manekenu) – atdzīvināšanas manipulācijas bērnam.  

 

Vai, piemēram, ir pieļaujams, ka veselības bloka tēmas par bērnu veselības problēmām dalībniekiem izsniedz rakstiski iepriekš un nodarbībā vadītājs tikai atbild uz jautājumiem?

 

3. Nolikumā ir noteikts, ka grupu lielums ir ne vairāk kā 15 cilvēku. Vai minimālo dalībnieku skaitu grupā nosaka izpildītājs?  

 

Atbildes:

1)      Primāri ir nodrošināt apmācību dalībniekiem apliecinājumu par apmācību veikšanu (tas var būt nepieciešams ne tikai bāriņtiesai, bet, piemēram, arī apmācāmo darba devējam, kas ir saistāms ar iepirkuma procedūras 9.punktu, par apmācību norises laiku), apgūtajām tēmām un stundu skaitu, nav būtiski, kā tiks nosaukts šis apliecinājums, šo apliecinājumu vizuālais izskats būs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Uzskatām, ka apliecības par pilnvērtīgu apmācību veikšanu būs izsniedzamas tiem, kas būs apmeklējuši vismaz 70% apmācību, bet nav izslēgts, ka tie apmācību dalībnieki, kas apmācības nepabeidz pilnībā, lūdz izsniegt apliecinājumu tam, cik stundas, kādas tēmas viņš ir apguvis un tās varētu būt izziņas veidā, bet gan izziņu, gan apliecību mērķis ir apliecināt to, ka konkrētā persona ir apguvusi konkrētas apmācību tēmas konkrētā apjomā. Iepirkuma procedūras 16.punktā ir arī noteikts tas, kāda informācija, kādā apjomā ir jāsniedz bāriņtiesai par apmācību dalībniekiem;

 

2)      Veselības bloka apmācībā, noteikti neakceptēsim informācijas sniegšanu tikai papīra formā, jo medicīnas blokā tēmas ir iekļautas ar mērķi, lai potenciālie adoptētāji varētu iegūt gan sākotnējo informāciju par bērnu  slimībām, gan arī plašāku informāciju par konkrētām slimību diagnozēm, kas potenciālos adoptētājus varētu interesēt. Pasūtītājam būs jāspēj iekļauties noteiktajā stundu apjomā, iespējams, nedaudz mazinot Jūsu plānoto laika apjomu pirmās palīdzības apmācībai.

 

3)      Ņemot vērā to, ka iepirkumā tiek noteikta viena apmācību dalībnieka apmācību cena, Pasūtītājs, izvērtējot iepriekšējo pieredzi šādu apmācību veikšanā, kā arī apmācību tēmu būtiskumu, ir noteicis maksimālo vienā apmācību grupā pieļaujamo apmācību dalībnieku skaitu, līdz ar to, Izpildītājs, lai sasniegtu plānoto apmācību skaitu var organizēt apmācību grupas arī ar krietni mazāku apmācību grupu dalībnieku skaitu, bet tas, iespējams, palielinās Izpildītāja izdevumus. Plānojot grupas būs svarīga sadarbība ar bāriņtiesu un Pasūtītāju.

 

Jautājums:

Specifikācijā ir norādīts, ka veselības aprūpes bloka apmācību par palīdzību kritiskās situācijās veic medicīnas darbinieks ar darba pieredzi neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā.

 

Vai tas nozīmē, ka medicīnas darbiniekam jābūt ar darba pieredzi neatliekamās medicīnas palīdzības jeb tā saucamās  "ātrās palīdzības " dienestā un šīm prasībām neklasificējas, piemēram, ģimenes ārsts, kuram nav šādas darba pieredzes?

 

Atbilde:

Jā, atbilstoši iepirkuma procedūrā noteiktajam, veselības aprūpes bloka apmācību par palīdzību kritiskās situācijās veic medicīnas darbinieks ar darba pieredzi neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un ģimenes ārsts šajā gadījumā nederēs, lai apmācītu šo apmācību daļu.


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.07.2020