Publiskie iepirkumi

27.01.2016Drukāt
Iepirkums - Radošo darbnīcu “Komunikācijas tehnikas” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Radošo darbnīcu “Komunikācijas tehnikas” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/1.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar iepirkumu 

1) apmācības ir paredzētas līdz 20 dalībniekiem vienā kursā, savukārt kā prasību pretendentiem jūs norādat “pieredze valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšanā un vadīšanā ar vismaz 150 dalībniekiem”. 150 dalībnieku vienlaicīga  apmācība radikāli maina izmantojamās apmācību metodes, līdz ar to, vai varu lūgt paskaidrot un precizēt šādas prasības pamatojamību?

2) Vai valsts akciju sabiedrību darbinieki tiek arī uzskatīti kā valsts un pašvaldību speciālisti?

3) vai iepirkuma dokumentāciju var iesniegt elektroniski (aploksne ar USB atmiņas nesēju) un ar elektroniskajiem parakstiem?

 

 

 

1)      Ņemot vērā iepirkuma apjomu, radošajās darbnīcās plānots apmācīt vismaz 300 bāriņtiesu darbiniekus, prasība iepirkumā pēc uz pusi mazākas apmācību organizēšanas pieredzes (150), mūsuprāt, ir normāla prakse, lai pretendents pierādītu savu kapacitāti. Jūs minat, ka apmācību grupas ir plānotas ar 20 dalībniekiem grupā, bet, ņemot vērā līguma izpildes laiku, un kopējo apmācāmo skaitu 300,  kā arī pakalpojuma organizēšanai nepieciešamo laiku (dalībnieku reģistrēšana, apmācību grupu komplektēšana atbilstoši reģioniem)  nozīmē to, ka pretendentam ir jābūt ar pietiekamu kapacitāti, lai, ņemot vērā apmācāmo intereses, varētu sekmīgi nodrošināt pakalpojumu un spēt arī nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi apmācīt vairākas grupas dažādos Latvijas reģionos. Minētais saistīts arī ar to, ka grupas būtu komplektējamas, maksimāli ievērojot apmācāmo darbinieku vajadzības un, ievērojot to, ka vienā grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Tas nozīmē arī to, ka, iespējams, vasaras mēnešos,  sākoties atvaļinājumu laikam varētu būt problemātiski pilnībā nokomplektēt grupas, kas nozīmē to, ka būs mēneši, kuros apmācība varētu būt krietni intensīvāka, vai arī, ja grupas netiek pilnībā komplektētas, pakalpojuma sniedzējs būs spiests organizēt papildus apmācību grupas, kas, protams, pakalpojuma sniedzējam radīs papildus izdevumus.  Vēršam uzmanību, ka prasība ir pēc pieredzes apmācību organizēšanā 150 dalībniekiem, bet tas nenozīmē, ka šādai apmācībai ir jābūt notikušai vienlaicīgi, vienā grupā,  kā jau minēju, mūsu apmācībās līguma izpildes laikā kopā tiks apmācīti vismaz 300 dalībnieki,  kas ir divreiz vairāk, kā pieprasītā minimālā pieredze pretendentiem.

2)      Lai varētu precīzi sniegt atbildi uz Jūsu otro jautājumu, lūdzam precizēt, kādu valsts akciju sabiedrību darbiniekus esat apmācījuši, jo ir atšķirība apmācību organizēšanai, piemēram, fiziska darba veicējiem, no intelektuāla darba veicēju apmācību organizēšanas.  

3)      Ja Jums ir apgrūtinoši iesniegt piedāvājumu papīra formātā, protams, Jūs variet, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.pantā un 34.pantā noteiktajam, iesniegt piedāvājumu elektroniski, tikai Jums ir pilnībā jāievēro noteiktās prasības, jo ja piedāvājuma noformējums, tam pievienotie dokumenti  neatbildīs Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām, piedāvājums vērtēts netiks un tas tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

 

 

1) vai pareizi saprotu, ka prasība ir pieredze apmācību organizēšanai vienas organizācijas ietvaros vismaz 150 darbiniekiem? Vai arī vairākās organizācijās, bet kopējo apmācību dalībnieku skaits ir 150 cilvēki?

2) Vai der pieredze apmācību organizācijā valsts akciju sabiedrībās Latvijas Valsts ceļi, Latvijas Valsts meži, Rīgas Namu pārvaldnieks, Latvijas banka, intelektuālā darba veicējiem.

 

1)      Pieredze ir nepieciešama viena apmācību kursa izpildes ietvaros, piemēram, kā mūsu iepirkumā, apmācīti tiks 300 bāriņtiesu darbinieki;

2)      Jā, Jūsu minētie speciālisti atbilst mūsu prasībai par iepriekšēju pieredzi valsts un pašvaldību speciālistu apmācībā.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.08.2020