Publiskie iepirkumi

17.03.2015Drukāt
Iepirkums - Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/6.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājumus un atbildes saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālākajā tekstā.

Labdien!

1)      Gadījumā, ja aprēķinot pakalpojuma kopējās izmaksas tās ir lielākas nekā  paredzētā kopējā iepirkuma summa, vai pakalpojuma sniedzējs var norādīt, ka  atsevišķas „Tehniskā specifikācijā” minētās Pasūtītāja vajadzības /pozīcijas nodrošinās no saviem līdzekļiem? Kā tas būtu jāatspoguļo Finanšu piedāvājumā (tāmē tiek ierakstīta konkrētā pozīcija un izmaksu ailē norāda “Pakalpojuma sniedzējs nodrošinās”)?

2)      Precizējošs jautājums par Tehniskās specifikācijas 7.sadaļu “Minimālās prasības apmācību grupu vadītājiem”. Šajā sadaļā ir papildus nosacījums “ Apmācību vadītājiem vienas apmācību grupas ietvaros jābūt nemainīgiem”. Jautājums , vai ir jābūt vienam apmācību vadītājam katram apmācību blokam  (Juridiskais, Veselība,  Psihosociālais), vai arī apmācības viena  bloka ietvaros var nodrošinat vairāki pasniedzēji?   Piemēram, psihosociālo bloku māca 2 vai 3 pasniedzēji?

 

Labdien!

 

Nosūtu atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem saistībā ar iepirkumu VBTAI2015/1-18/6:

 

1) Iepirkuma nolikuma 3.3. punkts paredz, ka  iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, 3.4. punkts paredz, ka pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus, savukārt, pie kvalifikācijas prasībām pretendentiem 9.2. punkts paredz, ka  piedāvātajam pakalpojumam pilnībā jāatbilst B sadaļā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām minimālām prasībām, līdz ar to, pakalpojuma sniedzējam pakalpojums jānodrošina pilnībā, nav īsti saprotams, kas tieši tiek uzdotajā jautājumā saprasts ar frāzi “nodrošinās no saviem līdzekļiem”, jo izpildītājam, ja viņš sniedz piedāvājumu pilnībā jānodrošina pakalpojums, atbilstoši iepirkuma prasībām,  protams, finanšu piedāvājumam pievienotajā tāmē var iekļaut pozīcijas, par kurām izpildītājs neparedz pasūtītājam samaksu (kuras nerada papildus izdevumus, piemēram, telpas, ja izpildītājs izmanto jau nomātās telpas sestdienā, kas nerada papildus izdevumus, bet nebūtu korekti paredzēt, ka, piemēram, pasniedzēji darbu veic bez maksas).

 

2) Iepirkuma doma ir tāda, ka vienas grupas ietvaros ir trīs, vai četri speciālisti nemainīgi speciālisti (trīs nemainīgi bloku pasniedzēji un viens nemainīgs grupas vadītājs, šajā gadījumā – 4 speciālisti, bet grupas vadītājs var būt arī viens no kāda bloka pasniedzējiem, šajā gadījumā 3 speciālisti), būtu vēlams, ka grupas vadītājs būtu klāt visu bloku nodarbībās.

 

Ar cieņu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas

Administratīvās nodaļas vadītājs 

Jānis Ukše

mob.26809493

tālr. 67359138

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.08.2020