Publiskie iepirkumi

05.03.2015Drukāt
Iepirkums - Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/4.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājumus un atbildes saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālākajā tekstā.

Vēlējos precizēt informāciju par iepirkumu VBTAI 2015/1-18/4.

Iepirkumā ir norādītas apmācību sniegšanas vietas:

·         Rīga;

·         Daugavpils;

·         Rēzekne;

·         Liepāja;

·         Kuldīga;

·         Smiltene;

·         Madona.

Un kopējais apmācāmo skaits:

·         530 valsts un pašvaldību speciālisti (40h programmā);

·         70 valsts un pašvaldību iestāžu psihologu (40h programmā);

·         100 valsts un pašvaldību speciālistu (24h programma).

Vēlētos noskaidrot kāds ir šo speciālistu skaits, sadalot pa reģioniem?

 

 

Paredzams, ka psihologu apmācība būs veicama Rīgā, pārējo speciālistu apmācība būs veicama katrā norādītajā vietā pa vienai grupai, pārējās grupas Rīgā, ja pēc reģistrēšanās būs redzams liels pieprasījums kādā no reģioniem, tad iespējams būs jāapmāca norādītajos reģionos vairāk, par viena apmācību grupu, attiecīgi, samazinot grupu skaitu Rīgā. Vienlaikus pievēršu Jūsu uzmanību iepirkuma nolikuma 5.4.punktam.


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.08.2020