Publiskie iepirkumi

05.02.2015Drukāt
Iepirkums - Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana

Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2015/1-18/2.

 

 

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

Jautājumus un atbildes saistībā ar šo iepirkumu lūdzam skatīt tālākajā tekstā.

 

 

 

Sniedzam atbildes uz Jūsu atsūtītajiem jautājumiem, saistībā ar iepirkumu VBTAI2015/1-18/2 "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana":

 

 

1) Pakalpojuma sniedzējs balstās uz ārējiem normatīvajiem aktiem, savu iepriekšēju pieredzi, profesionālajām zināšanām seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas jomā gatavojot savu piedāvājumu.

 

2)Pakalpojuma sniedzējam iepirkuma nolikumā 9.5.2. apakšpunktā ir izvirzīta prasība iesniegt izvērsts pakalpojuma organizēšanas apraksts (ar grupu apmācību plānu) un mācību programmas apraksts (norādot vismaz galvenās mācību tēmas), kas nebūt nav uzskatāms par iepirkumam sagatavotu darbu, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi, jo tas ir brīvs pakalpojuma sniedzēja redzējums par plānoto iespējamo pakalpojuma izpildi (izejot no sniegtā plānojuma iepirkuma komisija varēs noteikt pakalpojuma sniedzēja izpratni un noteikt vērtējumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 12.punktā noteiktajam). Līdz ar to, pakalpojuma sniedzējs piedāvā apmācību plānu, programmu, piedāvā apmācībām plānoto stundu skaitu, utt., izejot no sava redzējuma un atbilstoši finansējumam, kas arī ir pretendentu piedāvājumu salīdzinošie kritēriji. Tas pats attiecināms uz gala pārbaudījumu - ja pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka tas nav nepieciešams, viņš to neparedz, ja uzskata, ka ir nepieciešams - paredz, vai arī, piemēram, tam ir citi motīvi, kamdēļ viņš uzskata, ka tas nav jāparedz, piemēram, papildus finanšu sadārdzinājums. Noteikti, pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas mācību programma, plānojums, materiāli, būs saskaņojami ar pasūtītāju.

 

3)Iepirkumā ir paredzētas 5 pakalpojuma sniegšanas vietas, 250 dalībnieki, respektīvi, vajadzētu prognozēt ap 50 dalībniekiem vienā vietā (iespējamas ne pārāk nozīmīgas dalībnieku skaita svārstības starp pakalpojuma sniegšanas vietām).

 

4)Pakalpojuma sniegšana plānota attiecīgajās iestādēs, kuru darbinieki tiek apmācīti uz vietas, pakalpojuma sniedzējam vienojoties ar attiecīgajām iestādēm par apmācībām nepieciešamo telpu izmantošanu, mēs, kā pasūtītājs, nevaram garantēt, ka telpas visos gadījumos iestādēs tiks nodrošinātas bez maksas, tamdēļ plānotās telpu izmaksas būtu paredzamas gatavojot piedāvājumu. Konkrētās pakalpojuma sniegšanas vietas tiek noteiktas pēc pasūtītāja veiktajām padziļinātajām pārbaudēm, kuru laikā tiek konstatēts, precīzi kurā iestādē ir nepieciešams veikt apmācībās, tas protams, atkarīgs arī no iestāžu ieinteresētības nodrošināt iestādes darbiniekiem apmācību, ja tāda nepieciešamība tiek konstatēta no inspekcijas puses.

 

5)Mācību plāna konkrētie datumi tiek noteikti pēc 4.punktā minēto padziļināto pārbaužu veikšanas, saskaņojot iestāžu priekšlikumus ar pakalpojuma sniedzēja iespējām veikt apmācības, jo katrai iestādei ir sava specifika, vēlmes par apmācību norises datumiem, pamatā cenšamies saskaņot visu pušu intereses, bet pamatā ir apmācāmo iestāžu vēlmes.

 

6) Nē, attiecīgajā vietā tiek apmācīti tikai vienas iestādes darbinieki, gadījumos, ja netiek sakomplektēts plānotais skaits, iespējami gadījumi, ka piedalās daži darbinieki no tuvākajām iestādēm, bet pamatā tie ir tikai tās iestādes darbinieki, kurās tiek veikta apmācība.

 

7) Attiecīgās iestādes vadība izvērtē, kuriem darbiniekiem ir nepieciešamas apmācības un deleģē šos darbiniekus uz apmācībām.

 

8) 2015.gadā tiks apmācīti citu iestāžu darbinieki, nevis to iestāžu darbinieki, kas tika apmācīti 2014.gadā. Informācija par 2014.gada iepirkumu, lēmumu, līgumu ar pielikumiem ir brīvi pieejama mūsu mājas lapā sadaļā publiskie iepirkumi.

 

 

Ar cieņu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Administratīvās nodaļas vadītājs Jānis Ukše

mob.26809493

tālr. 67359138

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021