Publiskie iepirkumi

30.04.2014Drukāt
Iepirkums - Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2014/1-18/4.

 

Programmu saskaņošanai iesniedzama informācija, atbilstoši  Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 13.punktā noteiktajam “Lai saskaņotu izglītības programmu, inspekcijā iesniedz iesniegumu, izstrādāto izglītības programmu un pasniedzēju sarakstu, norādot pasniedzēju izglītību, kvalifikāciju, profesionālo pieredzi. Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas inspekcija saskaņo izglītības programmu, uzdod izglītības iestādei vai ministriju padotības iestādēm, kuru nolikumos paredzēts veikt izglītojošas darbības, izglītības programmu precizēt un iesniegt atkārtoti, vai pieņem lēmumu par atteikumu saskaņot izglītības programmu”.

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsJautājumi un atbildesMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.07.2020