Publiskie iepirkumi

12.12.2012Drukāt
Iepirkums - Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana, vadīšana

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana, vadīšana "

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/12.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159. Iepirkuma komisija izveidota ar VBTAI 05.12.2012. rīkojumu Nr.1-1/459.

 

Iepirkuma priekšmets: Audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana. CPV 85321000-5

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma

   1

8. pantu. Tiek slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 10500 latiem (desmit tūkstoši pieci simti latiem) par līguma darbības laiku. Iepirkums tiek slēgts, ja tiek apstiprināts valsts programmas finansējums 2013.gadam plānotajā apjomā.

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: no 2013.gada 7.janvāra līdz 2012.gada 16.decembrim.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 4.janvāra plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pie pasūtītāja kontaktpersonas, piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

 Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020