Publiskie iepirkumi

07.12.2012Drukāt
Iepirkums - Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/11.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159.

 

Iepirkuma priekšmets: Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšana – 1 gab. (vienas) jaunas vai mazlietotas pasažieru vieglā automobiļa noma CVP 34115200-8

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.pantu. Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 4500 LVL (četri tūkstoši pieci simti latiem), bez PVN par līguma darbības laiku, apmaksa tiks veikta katra nākamā mēneša sākumā par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu. 

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: no 2013.gada 21.janvāra līdz 2014.gada 20.janvārim.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 19.decembrim plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa  tālr.67359128, 67359138, mob.26809493, e-pasts – pasts@bti.gov.lv , janis.ukse@bti.gov.lv, piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

 Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.12.2020