Publiskie iepirkumi

04.12.2012Drukāt
Atklāts konkurss - Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina atklātu konkursu "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/10.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159.

 

Iepirkuma priekšmets: Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām CPV 85321000-5

 

Iepirkuma apjoms: Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu par 20248,00 latiem (divdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati) par līguma darbības laiku par vismaz 1800 psihologa konsultācijām. Pasūtītājs, saskaņā ar darba nepieciešamību līguma kopējo apjomu un līguma summu līguma izpildes laikā var palielināt vai samazināt par 20%.

 

Paredzamais līguma izpildes laiks un īpašie nosacījumi līguma slēgšanai:

Līgums tiks slēgts no 2013.gada 16.janvāra līdz 2013.gada 16. decembrim. Līgumu par pakalpojumu Pasūtītājs slēdz, ja tiek apstiprināts Valsts programmas finansējums 2013.gadam plānotajā apjomā.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2013.gada 4.janvārim plkst.13:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pie kontaktpersonas Jāņa Ukšes, tālr.67359138, mob.26809493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv.

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020