Publiskie iepirkumi

29.11.2012Drukāt
Iepirkums - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/9.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159.

 

Iepirkuma priekšmets: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi - 2 (divas) veselības apdrošināšanas polises programma I un 36 (trīsdesmit sešas) veselības apdrošināšanas polises programma II, kopā – 38 veselības apdrošināšanas polises, paredzot līguma darbības laikā iegādāties papildus līdz 4 (četras) veselības apdrošināšanas polisēm programmā I, un līdz 2 (divām) veselības apdrošināšanas polisēm programmā II, CPV  66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi). 

 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.pantu. Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 5620 LVL (pieci tūkstoši seši simti divdesmit latiem) bez PVN par līguma darbības laiku, līgums tiks slēgts, ja Finanšu ministrijā tiks apstiprināti iesniegtie priekšlikumi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pamatbudžeta apropriācijas pārdalei , apmaksa tiks veikta 2012.gada decembrī, pēc līguma parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 10.decembrim plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa  tālr.67359128, 67359138, mob.26809493, e-pasts – pasts@bti.gov.lv , janis.ukse@bti.gov.lv, piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020