Publiskie iepirkumi

26.06.2012Drukāt
Iepirkums - Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/7.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159.

 

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iepirkums vieglajam autotransportam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām CVP - 09132000-3 

 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.pantu. Tiks līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 11000 (vienpadsmit tūkstoši) latiem gada laikā, bez PVN, atkarībā pēc Pasūtītāja darba vajadzībām nepieciešamā degvielas apjoma.

 

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: līgums tiek slēgts uz vienu gadu no līguma parakstīšanas brīža.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 9.jūlijam plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa  tālr.67359128, mob.26809493, e-pasts – pasts@bti.gov.lv , piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020