Publiskie iepirkumi

18.04.2012Drukāt
Iepirkums - Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/4.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tār.67359128, fakss 67359159. Iepirkuma komisija izveidota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 10.04.2012. rīkojumu Nr.1-1/150.

 

Iepirkuma priekšmets: Bezmaksas numura 116111 darbības nodrošināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzībām.

 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.pantu. Tiek slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 19999 LVL (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati) bez PVN par līguma darbības laiku.

CPV 64216200-5

 

Paredzamais līguma izpildes laiks - no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 1.jūlijam.

 

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012.gada 2.maijam plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa  tālr.67359128, mob.26809493, e-pasts – pasts@bti.gov.lv , piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020