Publiskie iepirkumi

16.02.2012Drukāt
Iepirkums - Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2012/1-18/3.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949

Iepirkuma priekšmets: „Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi””. Iepirkums sastāv no divām daļām – „Audžuģimeņu apmācība”, kuras ietvaros tiek apmācīti vismaz 100 potenciālie audžuvecāki un „Audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošana”, kuras ietvaros tiek apmācīti vismaz 300 audžuvecāki. Pretendenti var sniegt piedāvājumus par vienu vai abām iepirkuma daļām. 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta 7. daļu. Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 21500 latiem (divdesmit viens tūkstotis pieci simti lati) bez PVN par līguma darbības laiku, no šīs summas paredzot līdz 9500 lati (deviņi tūkstoši pieci simti lati) bez PVN Audžuģimeņu apmācībai, apmaksu par paveikto darbu veicot 2012. gada maijā un oktobrī, bet Audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošanai paredzot līdz 12000 lati (divpadsmit tūkstoši lati) bez PVN, apmaksu par paveikto darbu paredzot 2012.gada maijā, jūnijā, augustā, septembrī un novembrī. CPV 85321000-5

Paredzamais līguma izpildes laiks - no 2012. gada 15. marta līdz 2012. gada 23. novembrim.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2012. gada 1. martam plkst. 13:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020