Aktualitātes

23.03.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā nelielas videofilmiņas, kurās izspēlētas dažādas ikdienas dzīvē sastopamas problēmsituācijas un piedāvāti to risinājumi.

Šoreiz aicinām iepazīties ar filmiņu "Mamma man netic", kas runā par vardarbības izpausmēm ģimenē.

20.03.2020

Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pasūtījuma ir veicis pētījumu par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu emocionālo traumatismu atkārtotas ārpusģimenes aprūpes (aizbildnība, audžuģimene, iestāde) maiņas gadījumos.

Lai iepazītos ar pētījumu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

18.03.2020

Atgādinām, ka saziņai ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju vai lai ziņotu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem:

 

-          lūdzam izmantot iestādes centrālo tālruņa numuru 67 359 128;

-          saziņai elektroniski: pasts@bti.gov.lv

-          www.latvija.lv (iesniegums iestādei)

-          e-adrese: _DEFAULT@90002056949

 

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 turpina darbu diennakts režīmā.

Tiešsaistes konsultācijas jeb čats darbojas darba dienās no plkst. 12:00 – 20:00, tas ir bezmaksas un anonīms (meklē čata lodziņu iestādes mājaslapas www.bti.gov.lv labajā apakšējā stūrī).

 

Sīkāka informācija par iestādes darbu un pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā atrodama inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv.  

 

17.03.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir izsūtījusi informāciju visām Latvijas bāriņtiesām, aicinot ārkārtējās situācijas apstākļos īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei. VBTAI uzsver, ka bāriņtiesai jānodrošina iespēja uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī jānodrošina nekavējoša informācijas pārbaude, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.

16.03.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē, ka ir radusi iespējas arī ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt tiešsaistes konsultācijas jeb čata pakalpojumu.

Čats darbojas darba dienās no pulksten 12:00-20:00, tas pieejams bez maksas un ir anonīms. Īpaša vērība čata konsultācijās tiks pievērsta arī interneta drošības jautājumiem.

 

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 turpinās darbu ierastajā režīmā visu diennakti katru dienu.

Atgādinām, ka iespējamās sūdzības par bērnu tiesību pārkāpumiem aicinām sniegt elektroniski vai pa tālruni 67 359 128.

 

16.03.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) informē, ka Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās netiks fiziski izsniegtas līdz ārkārtējās situācijas dēļ noteikto ierobežojumu atcelšanas brīdim. Apliecības tiks izsūtītas bāriņtiesām pa pastu ierakstītās vēstulēs.

Dokumentus apliecību izgatavošanai VBTAI turpinās pieņemt – tos iespējams iesniegt, zvanot ēkas Ventspils ielā 53, kurā atrodas VBTAI, apsargam, un tā pavadībā ieliekot dokumentus iestādes pasta kastē. Apsarga tālruņa numurs norādīts uz ēkas ieejas durvīm.

Paliek spēkā arī līdzšinējā kārtība, iesniedzot dokumentus elektroniski.

 

15.03.2020

“Valstī ir ieviesta ārkārtas situācija un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku pārtrauktas, mācību procesu nodrošinot attālināti. Jau esam uzsvēruši, ka bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienus, bez pieaugušo uzraudzības. Bet arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību”, uzsver Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieka p.i., Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova. Jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumā.

13.03.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa un tā izraisītās slimības Covid-19 dēļ, Labklājības ministrijas padotības iestādes līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) šajā laikā neveiks pārbaudes, bet iespējamās sūdzības par bērnu tiesību pārkāpumiem aicina sniegt elektroniski vai pa tālruni. Uzticības tālrunis 116111 turpinās darbu ierastajā režīmā visu diennakti katru dienu.

 

13.03.2020

Saistībā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī un lēmumu uz laiku pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, mācības nodrošinot attālināti, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) atgādina, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka: vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

 

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, VBTAI lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

 

11.03.2020
Piektdien, 13. martā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci “Bērns – ķīlnieks vecāku strīdā”. Konferences mērķis ir vērst speciālistu un plašākas sabiedrības uzmanību uz kaitējumu, ko bērnam nodara traumatiskas un konfliktējošas vecāku šķiršanās, kā arī akcentēt labās prakses piemērus un iespējas izmantot dažādus atbalsta un palīdzības veidus. VBTAI mājaslapā būs iespējams sekot konferences norisei tiešsaistē.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.09.2020