Aktualitātes

11.02.2020

2020. gada 11. februārī tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), kuras sauklis ir  “Drošāks internets sākas ar tevi!”.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) aicina pievērst īpašu uzmanību bērnu drošībai interneta vidē un gadījumos, ja rodas bažas vai jautājumi, meklēt palīdzību, zvanot uz Uzticības tālruni, rakstot uz epastu uzticibaspasts116111@bti.gov.lv , vai izmantojot čata opciju VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv

 

Atzīmējot Drošāka interneta dienu,  VBTAI no 10. līdz 16. februārim rīko akciju “Es izvēlos runāt”. Tās mērķis ir sabiedrībā aktualizēt tematu par emocionālo vardarbību interneta vidē.

 

Uzticības tālrunis strādā 24/7, pieejams bezmaksas, un ir anonīms.

Čats pieejams darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00 .

 

06.02.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā īsus video, kuros sniedz atbildes uz ikdienas darbā visbiežāk saņemtajiem jautājumiem.

Šoreiz stāstām par to, kas ir mūsu Konsultatīvā nodaļa un kādos gadījumos tā var palīdzēt bērniem ar uzvedības un mācīšanās grūtībām.

 

06.02.2020

Atzīmējot 2020. gada Drošāka interneta dienu un tās saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) no 10. līdz 16. februārim rīko akciju “Es izvēlos runāt”. Tās mērķis ir sabiedrībā aktualizēt tematu par emocionālo vardarbību interneta vidē.

30.01.2020

Iespēja saņemt tūlītēju konsultāciju vai palīdzību krīzes situācijā bērniem vispiemērotākajā veidā ir ļoti svarīga. Daļa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa klientu aptaujās norāda, ka “dzīvā” saruna ar konsultantu vairo nedrošību un traucē pilnībā izklāstīt savu problēmu. Tādēļ Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 piedāvā jaunu pakalpojumu – tiešsaistes konsultācijas jeb čatu.

28.01.2020

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā īsus video, kuros sniedz atbildes uz ikdienas darbā visbiežāk saņemtajiem jautājumiem.

Šoreiz skaidrojam, kā rīkoties cilvēkam, kurš kļuvis par liecinieku vardarbībai pret bērnu.

22.01.2020

Pirmdien, 20. janvārī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka p.i. Valentīna Gorbunova tikās ar Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes sociālās labklājības jomas studentiem un mācībspēkiem, gan informējot par iestādes darbības aktualitātēm, gan aicinot un ieinteresējot absolventus izskatīt darbu inspekcijā kā vienu no savas turpmākās karjeras iespējām.

06.01.2020

Aizvadītā gada nogalē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu, lai dotu iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radītu mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.

Lai iepazītos ar labākajiem konkursa darbiem, lūdzam sekot saitei http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda_-_2019/

19.12.2019

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) no 2019. gada 23.-29.  decembrim rīko ikgadējo Ziemassvētku akciju “Uzticies… Tevi dzirdēs un sapratīs”.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) publisko “Rokasgrāmatu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”, kas veidota trīs moduļos.

Rokasgrāmata izstrādāta, jo VBTAI ikdienas darbā konstatējusi, ka ir nepieciešams metodoloģiskais atbalsts izglītības iestāžu darbiniekiem, ģimenēm un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par dažādu problēmsituāciju risināšanu un labās prakses piemēriem. Rokasgrāmata veidota, nodalot tēmas un auditorijas, lai turpmāk papildinātu un pilnveidotu rokasgrāmatā atrodamo informāciju. Rokasgrāmatā ir trīs moduļi – “Vadlīnijas pašvaldībām”, “Vadlīnijas izglītības iestādēm” un “Vadlīnijas ģimenēm”.

Lai iepazītos ar metodisko materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

 

13.12.2019

Noslēdzies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotais konkurss pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu uzvarētāji. Konkurss tika rīkots kustības “Draudzīga skola” ietvaros un šoreiz tā mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē (kritiskās domāšanas veicināšana un jēgpilnu lēmumu pieņemšana reālajā un interneta vidē, cieņa un savstarpējo attiecību kultūra utt.) un radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020