Aktualitātes

04.04.2018Drukāt
Konsultāciju diena Rēzeknes novadā

2018. gada 10. aprīlī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Rēzeknes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Rēzeknes reģiona (turpmāk – VBTAI) Valsts bērnu tiesību aizsardzības departamenta valsts bērnu tiesību aizsardzības galvenās inspektores Rita Vasiļjeva un Gunita Kopeika, bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākie inspektori Inese Kapača un Aleksejs Makuševs

 

 

2018. gada 10. aprīlī no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00

Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē,

 

 

sniegs konsultācijas Rēzeknes novada speciālistiem un iedzīvotājiem.

 

 

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie speciālistiem par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

 

Papildus informāciju var saņemt pie VBTAI inspektoriem, sazinoties pa tālruņiem 64 628 145 vai 64 623 389.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.03.2019