Aktualitātes

07.03.2018Drukāt
Aicinām paust atbalstu spēcīgas ES Kohēzijas politikas saglabāšanai

Aicinām visus, kam rūp ES fondu finansējuma nesamazināšana nākamajā plānošanas periodā, aizpildīt šo Eiropas Komisijas aptauju:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517?surveylanguage=LV

Šī gada maijā Eiropas Komisija publicēs priekšlikumus nākamā ES daudzgadu budžeta pēc 2020. gada sadalījumam. Ņemot vērā Brexit, migrācijas krīzi u.c. izaicinājumus, ir liels spiediens nākamajā plānošanas periodā mazināt Kohēzijas politikas finansējumu. Tādēļ šobrīd dalībvalstis, organizācijas un citas iesaistītās puses aktīvi veido un pauž savu pozīciju par Kohēzijas politikas nākotni, jo ES daudzgadu budžeta sagatavošanā tiks ņemts vērā ne vien dalībvalstu, bet arī un it īpaši ES iedzīvotāju, NVO, pašvaldību, uzņēmumu viedoklis.
 
Vairāk informācijas relīzē: http://www.esfondi.lv/jaunumi/baltijas-valstis-kopiga-aicinajuma-eiropas-komisijai-prasa-saglabat-finansiali-specigu-es-kohezijas-politiku
 
Bez šīs aptaujas atbalstu Kohēzijas politikai ir iespējams sniegt arī caur Eiropas Reģionu komitejas iniciatīvu #CohesionAlliance (arī pēc 8.marta): http://cor.europa.eu/lv/takepart/Pages/cohesion-alliance.aspx.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 27.02.2020