Aktualitātes

24.05.2019Drukāt
Sniedz bērnam mājas - esi audžuģimene, esi aizbildnis, esi viesģimene!

Sniedz bērnam mājas - esi audžuģimene, esi aizbildnis, esi viesģimene!

 

Latvijas bāriņtiesas meklē iespēju bērniem nonākt aprūpē ģimeniskā vidē  (audžuģimene, aizbildis, viesģimene).

 

Informāciju par bērniem, kuriem nepieciešama audžuģimene, aizbildnis vai viesģimene, lūdzam skatīt pielikumā.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk - VBTAI), aktīvi atbalstot bērnu, kas šķirti no bioloģiskiem vecākiem, mājas lapā publicē informāciju par bērniem, kuriem nepieciešams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē.

 

Šajā jomā liela nozīme ir gan institūciju, gan sabiedrības kopējai sadarbībai. Proti, lēmums par bērnu šķiršanu no ģimenes jāpieņem bāriņtiesai, tāpat kā bāriņtiesai jāpieņem lēmums par to, kurš turpmāk īstenos bērna aprūpi un audzināšanu.  Lai prioritāri nodrošinātu bērna aprūpi ģimeniskā vidē, bāriņtiesai jāveic darbības, lai apzinātu potenciālos aizbildņus vai audžuģimenes, kuri uzņemtos rūpes par bērnu vai vairākiem vienas ģimenes bērniem. Aktivizējoties sadarbībai, arvien biežāk bāriņtiesas saviem spēkiem iegūst informāciju un uzrunā iespējamos aizbildņus vai audžuģimenes konkrētajam bērnam. Tomēr joprojām ir gadījumi, kad  bāriņtiesai tikai saviem spēkiem nav izdevies rast iespējas nodrošināt ģimenisku vidi no bioloģiskās ģimenes šķirtam bērnam.

 

Vienlaikus, ņemot vērā sabiedrības aktivitāti, lai pēc iespējas veicinātu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē, VBTAI mājaslapā katra mēneša pirmajā nedēļā aktualizē sarakstu (skatīt pielikumā), kurā apkopota bāriņtiesu sniegtā informācija VBTAI par bērniem, kuriem kā ārpusģimenes aprūpi nepieciešams nodrošināt iespēju augt ģimeniskā vidē. Tādējādi, aicinām rūpīgi iepazīties ar pieejamo informāciju un sazināties ar attiecīgo bāriņtiesu papildus informācijas iegūšanai, kā arī par iespēju bērnus uzņemt ģimenē, lai labvēlīgas situācijas rezultātā bāriņtiesai būtu iespējams pieņemt lēmumu, ar kuru bērnam, kurš šķirts no bioloģiskās ģimenes, būtu nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē.

 


Pievienotie materiāli

 
Bērni, kuriem nepieciešamas audžuģimenes, aizbildņi vai adoptētāji - 2020. gada novembrisMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.11.2020