Aktualitātes

22.12.2016Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Tiesībsargs vienojas par sadarbības uzdevumiem 2017. gadam

Ceturtdien, 22. decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju apmeklēja tiesībsargs Juris Jansons un viņa biroja pārstāvji. Tikšanās laikā Tiesībsarga biroja speciālisti iepazinās ar bērnu tiesību aizsardzības iestādes darba prioritātēm, kā arī nesen izveidoto Konsultatīvo nodaļu, kas sniedz palīdzību bērniem ar uzvedības un saskarsmes problēmām.

Tikšanās laikā bērnu tiesību aizsardzības iestādes un Tiesībsarga biroja pārstāvji vienojās par būtiskākajiem sadarbības uzdevumiem nākamajam gadam. Par būtisku sadarbības jomu tika atzīta nepieciešamība sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu personālam pozitīvas saskarsmes veidošanā ar bērniem un kompetenču attīstīšanā. Tiesībsarga biroja un Bērnu tiesību aizsardzības iestādes speciālisti bija vienisprātis, ka kompetenču un prasmju trūkums ir biežākais iemesls, kas noved pie pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku emocionālās un fiziskās vardarbības, jo tā tiek pielietota, kompensējot prasmju trūkumu. Turklāt šis ir pirmais bērna izglītības līmenis un pieredze saskarsmē ar izglītības sistēmu, tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo liek pamatus visai tālākajai bērna personības veidošanās gaitai.

Ne mazāk svarīgs sadarbības aspekts ir viedās pārvaldības attīstība, pilnveidojot un padarot efektīvākas un parocīgākas dienestu rīcībā esošās datu bāzes. Šī uzdevuma kontekstā klātesošie atzina nepieciešamību būtiski pilnveidot informācijas sistēmu par audžuģimenēm, pakāpeniski padarot to efektīvāku un pieejamāku speciālistiem. Informācijas pieejamība speciālistiem veicinās arī audžuģimeņu kustību, piesaistot tam materiālo atbalstu no valsts un pašvaldībām.

Trešais nozīmīgākais uzdevums ir atbalsta sniegšana vecākiem bērnu audzināšanā. Šajā jautājumā tikšanās dalībnieki vienojās daudz aktīvāk strādāt ar pašvaldībām, veicinot to aktivitāti atbalsta sniegšanā jau esošajām ģimenēm un ģimenēm piemērotas infrastruktūras veidošanā tur, kur tas nepieciešams. Pašvaldība nevar cerēt uz labu perspektīvu, ja tajā nav piemērotu apstākļu un atbalsta sistēmas ģimenēm bērnu radīšanai un audzināšanai, minēja tikšanās dalībnieki. Piemēram, Čikāgas universitātes profesora Džeimsa Hekmena (James J. Heckman) un citu veiktie pētījumi apstiprina, ka bērnā ieguldīta viena nosacīta finanšu vienība perspektīvā atmaksājas no 4 līdz 11 reizēm[1]. Speciālisti vienojās, ka nepieciešams pilnveidot savstarpējo sapratni un saskarsmi starp vecākiem un bērniem. Kā labs piemērs tika minēta Konsultatīvā nodaļa, kuras veikums varētu kalpot par piemēru līdzīgu kompetences centru veidošanas paraugu visās pašvaldībās.[1] Skatīt, piemēram, http://heckmanequation.org/, http://www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/spotEarlyEd180412.pdf
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.12.2019