Aktualitātes

Drukāt
Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” audzēkņi ilgstoši pakļauti vardarbībai

29. un 30.jūnijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica atkārtotu bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaudi sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”, kurā konstatēja, ka iestādes audzēkņu starpā jau ilgstoši valda vardarbība un agresija, kas no iestādes administrācijas nekādā veidā netiek ierobežota. Pārbaudes rezultāti liecina, ka šī iestāde nepilda arī savu galveno funkciju – sociālo korekciju.

Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” (Alūksnes rajons) nonāk bērni par dažādiem izdarītiem pārkāpumiem un kriminālnoziegumiem – slepkavībām, izvarošanām, zādzībām un citiem smagiem nodarījumiem. Šai pašā iestādē ir arī bērni ar nopietnām sociālām un uzvedības problēmām, kuru izdarītie pārkāpumi ir salīdzinoši mazāki. Turklāt, kopā atrodas dažāda vecuma bērni, sākot no 11 līdz 18 gadiem.

 

Inspekcijas pārbaudes laikā un pārrunās ar bērniem tika atklāts, ka vecākie audzēkņi fiziski un emocionāli ietekmē jaunākos. Lielākā daļa cietušo ir kļuvuši noslēgti un neatklāj patiesās izjūtas, kā arī nevēlas runāt par notikušo, jo pastāvīgi izjūt bailes no atriebības. Vardarbīgie audzēkņi „Strautiņos” nav nodalīti no pārējiem.

 

Šajā korekcijas iestādē būtu jāuzturas 72 nepilngadīgiem zēniem, taču pārbaudes laikā 24 audzēkņi atradās patvaļīgā prombūtnē.

 

Pēc pārbaudes rezultātiem secināts, ka iestādē praktiski nav nodrošināta sociālā korekcija, tātad netiek pildīta šīs iestādes galvenā funkcija. Šobrīd „Strautiņos” nav ne sociālo pedagogu, ne sociālo darbinieku. Nav izstrādātas audzēkņu individuālās korekcijas programmas, nav pedagoģiski psiholoģisko raksturojumu, nav pilnīgas ziņas par audzēkņu veselības stāvokli un gūtajām traumām, un citas nepilnības.

 

Inspekcija nosūtījusi vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, kurā lūdz izvērtēt „Strautiņu” direktora atbilstību ieņemamajam amatam, kā arī norāda uz nepieciešamību veikt visas nepieciešamās pārmaiņas izglītības iestādes darbībā, lai bērniem tiktu nodrošināta sociālā korekcija un bērnu tiesību ievērošana.

 

Jau iepriekš informējām, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā pa Bērnu uzticības tālruni saņemta informācija, ka sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” notiek regulāra fiziska izrēķināšanās vienaudžu vidū. Iestādē tika uzsāktas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes.

 

Pirmās pārbaudes laikā, iepazīstoties ar izglītības iestādes „Strautiņi” traumu reģistrācijas žurnāla ierakstiem tika konstatēts, ka audzēkņiem regulāri fiksētas dažāda rakstura un smaguma traumas. Pārbaudē iegūtā informācija liecina, ka parasti fiziska izrēķināšanās notiek tad, kad pāridarītāji ir alkohola reibumā. Savukārt, veicot audzēkņu dzīvojamo telpu apskati, tika atrasti sekojoši priekšmeti: āmuri, skrūvgrieži, naglas, dēļi ar naglām, bungu vālītes, plakanknaibles, dažādas rīkstes, naža asmens, neizlietota mācību patrona, netīri pelntrauki un tukša alus pudele u.c.

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2019