Karstās ziņas

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijā

Informējam, ka arī 2014. gadā bez maksas tiks nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas. Lai saņemtu profesionāla psihologa konsultāciju būs nepieciešams bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojums. Psihologu konsultācijas būs pieejamas visā Latvijā līdz š.g. decembrim un notiks gan latviešu, gan krievu valodā. Tās sniegs profesionāli psihologi,  ar kuriem noslēgts sadarbības līgums. Lasīt vairāk

 

 

 

 

Bērnu tiesību aizsardzības inspektori
 Rīga

Uzklikšķiniet uz pilsētas, lai apskatītos detalizētāku informāciju

Aktualitātes

21.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2014.gada 29.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novada domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Līvānu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

20.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcijas „Uzticības tālrunis audžuģimenēm” laikā atbildēti 187 zvani un sniegtas 92 psiholoģiskās konsultācijas. 11 gadījumos pieaugušie lūguši palīdzību dažādu psiholoģisku problēmu risināšanai attiecībās ar bērniem.

19.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija), īstenojot Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” noteiktās funkcijas, ir aktualizējusi  bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmu saturu, kuras minētas Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” (turpmāk – noteikumi) 2. un 13.punktā.

07.08.2014

2014.gada 27.augustā Mālpils novada domē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālista konsultāciju diena Mālpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

07.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no š. g. 11. līdz 13. augustam rīkos ikgadējo akciju audžuģimeņu atbalstam „Uzticības tālrunis audžuģimenēm.”

07.08.2014

Turpinot veiksmīgi aizsākto dažādu radošo darbnīcu ciklu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti piedāvā radošo darbnīcu „Bērna savstarpējo attiecību veicināšana grupā” izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, klašu audzinātājiem un citiem speciālistiem, kuri savā ikdienā strādā ar bērniem.

29.07.2014

2014. gada 6.jūnijā, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedalījās Jelgavas Pašvaldības policijas organizētajā radošajā un izglītojošā vienas dienas pasākumā «Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju», kas norisinājās Jelgavas 1. internātpamatskolas teritorijā. Minētais pasākums notika sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, iesaistot Jelgavas Skolēnu domi un brīvprātīgos.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresiValsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.08.2014